Колегијум на захтјев Владе 26. посебну сједницу Народне скупштине заказао за данас у 15 часова

Датум: 
14.12.2021 - 11:45

Колегијум Народне скупштине Републике Српске прихватио је захтјев Владе за хитно заказивање 26. посебне сједнице Народне скупштине, на чијем предложеном дневном реду су, између осталог, Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину, Приједлог програма економских реформи и сет закона о платама.

        Колегијум је одлучио да 26. посебна сједница почне данас у 15 часова.

        Колегијум је одобрио премијеру Радовану Вишковићу дуже вријеме излагања у трајању од 30 минута о Приједлогу програма економских реформи Републике Српске за период 2022 – 2024. године и министру финансија Зори Видовић о тачки 2 – Приједлог буџета Републике Српске за 2022. годину.

        Такође, прихваћен је приједлог Владе да се о Приједлогу буџета Републике Српске за 2022. годину и Приједлогу закона о извршењу буџета за 2022. годину гласа одмах по завршетку расправе о овим тачкама дневног реда, као и да се споји расправа о тачкама од 7 до 15 дневног реда које се тичу сета закона о платама. 

       Обраћање у трајању од десет минута одобрено је предсједнику Привредне коморе Републике Српске Пери Ћорићу, предсједнику Удружења послодаваца Републике Српске Саши Тривићу и предсједници Синдиката Републике Српске Ранки Мишић.

         Колегијум је одобрио присуство сједници представницима Канцеларије ЕУ у Бањалуци, Канцеларије Амбасаде САД у Бањалуци, те одбио захтјев за присуство представнику Канцеларије високог представника у Бањалуци.

Приједлог дневног реда 26. посебне сједнице:

1.                         Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2022 ‐ 2024. године - по хитном поступку;

2.                         Приједлог Буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

3.                         Приједлог закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2022. годину - по хитном поступку;

4.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку;

5.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку;

6.                         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку;

7.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку;

8.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку;

9.                         Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку;

10.                       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку;

11.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку;

12.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку;

13.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку;

14.                       Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку;

15.                       Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку;

16.                       Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити - по хитном поступку;

17.                       Приједлог закона о измјенама Закона о комуналним таксама - по хитном поступку;

18.                       Приједлог закона о измјени Закона о пољопривредном земљишту - по хитном поступку;

19.                       Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину;

20.                       Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину;

21.                       Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.