Колегијум одлучио да Осма редовна сједница Народне скупштине почне у сриједу, 6. марта

Датум: 
16.02.2024 - 14:45

 Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је данас да Осма редовна сједница Народне скупштине, на чијем се предложеном дневном реду налази 19 тачака, почне у сриједу, 6. марта 2024. године, са почетком у 10 часова.

Колегијум је усвојио Приједлог дневног реда Осме редовне сједнице: 

1.         Посланичка питања и одговори – Актуелни час;

2.         Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину;

3.         Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона – по хитном поступку;

4.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку – по хитном поступку;

5.         Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку – по хитном поступку;

6.         Приједлог закона о очувању културног и историјског насљеђа Светог манастира Хиландар – приједлог предсједника Републике;

7.         Нацрт закона о самосталним предузетницима;

8.         Нацрт закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;

9.         Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину;

10.       Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2022. годину са Извјештајем независног спољног ревизора;

11.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Лутрије Републике Српске а. д. Бања Лука за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

12.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;

13.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Требиње за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

14.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

15.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Градишка за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

16.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

17.       Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;

18.       Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“;

19.       Избор и именовања.

Колегијум Народне скупштине Републике Српске усвојио је и Одлуку о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора Народне скупштине невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2024. години.