Мапирани процеси за израду нове четворогодишње стратегије развоја Службе Народне скупштине

Датум: 
08.07.2019 - 10:00

Запослени у Служби Народне скупштине Републике Српске су у четвртак и петак, на Балкани код Мркоњић Града, анализирали имплементацију постојећих стратешких докумената и мапирали процесе за израду нове стратегије развоја Службе Народне скупштине за период 2020 – 2024. године.

Закључено је да су Стратешки план Стручне службе, Стратегија комуникације, Стратегија за управљање људским ресурсима и ИКТ стратегија у протеклом четворогодишњем периоду реализовани у проценту већем од 80 одсто што је резултовало великим помаком у раду и организацији Службе Народне скупштине.

Нова радна група, након мапирања стратешког плана развоја, требало би да одреди правце, циљеве, активности и ресурсе потребне за израду нове стратегије, а чиниће је генерални секретар Народне скупштине, замјеник генералног секретара, помоћници генералног секретара и руководиоци одсјека у Служби Народне скупштине.

На дводневном радном састанку на Балкани, одржаном у организацији ОЕБС-а, учестовали су замјеник генералног секретара Дубравко Јоргић, помоћник генералног секретара Боро Благојевић, руководиоци одсјека и координатор за израду стратешких докумената Мирна Стевановић.