Народна скупштина на 12. редовној сједници усвојила шест закона, четири нацрта закона, двије одлуке и осам извјештаја

Датум: 
24.09.2020 - 13:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је на 12. редовној сједници  шест закона, четири нацрта закона, двије одлуке и осам извјештаја о раду институција и агенција Српске.

Усвојени су сљедећи закони: Закон о заштити права на суђење у разумном року уз  прихваћене амандмане;  Закон о посебном поступку експропријације ради изградње аеродрома у Требињу - по хитном поступку;  Закон о допунама Закона о заштити становништва од заразних болести - по хитном поступку;  Закон о споразумном вансудском финансијском реструктурирању; Закон о управној инспекцији; Закон о посредовању у промету непокретности.

Посланици су усвојили и двије одлуке: Одлуку о изради Зонинг плана подручја посебне намјене „Аеродром Требиње“ - по хитном поступку и Одлуку о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача по скраћеном поступку за дионицу Вукосавље–Брчко - по хитном постуку.

На 12. редовној сједници Народне скупштине усвојени су сљедећи нацрти закона:  Нацрт закона о противградној заштити, Нацрт закона о слободним зонама Републике Српске, Нацрт закона о граду Дервента и Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Извјештај Министарства унутрашњих послова Републике Српске о раду за 2019. годину, три извјештаја Агенције за осигурање Републике Српске за прошлу годину - о стању сектора осигурања, о раду и финансијском пословању Агенције за период од 1. 1. 2019. до 31.12.2019. године, три извјештаја Комисије за хартије од вриједности Републике Српске -  о стању на тржишту хартија од вриједности за 2019. годину, о раду у прошлој години и о финансијском пословању за период 1.1 – 31. 12. 2019. године и Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2019. годину.

Први наставак 12. редовне сједнице заказан је за уторак, 6. октобар, у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда 12. редовне сједнице:

18.    а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1-31. 12. 2019. године;

б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину;

19.    Специјални извјештај Институције омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима Босне и Херцеговине, Федерације Босне и Херцеговине, Републике Српске, Брчко дистрикта Босне и Херцеговине и кантонима Федерације Босне и Херцеговине (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско-безбједносних структура;

20.    Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2019. године;

21.    Информација о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019. година);

22.    Избор и именовања.