Народна скупштина на 8. редовној сједници усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору Републици Српској

Датум: 
28.11.2019 - 14:15

Народна скупштина Републике Српске данас је на 8. редовној сједници усвојила сет закона којима се повећавају плате запосленима у органима јавне управе, Министарству унутрашњих послова Републике Српске, институцијама правосуђа, основним и средњим школама и ђачким домовима, високом образовању, јавним службама и запосленима у области културе.

Усвојени су сљедећи закони који се односе на плате: Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку и Закон о измјени и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку.

Парламент је усвојио и Закон о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак - по хитном поступку; Закон о узурпацијама и добровољачким компетенцијама и Закон о трговини.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у органима управе, наведено је у образложењу, је увећање платних коефицијената и повећање плата за запослене у републичким органима управе, на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

Додаје се да ће се на тај начин најниже плате процентуално увећати за 20%, а оне највише за  5%.

Такође, било је потребно извршити и усклађивање одредаба овог закона са прописима којима је регулисана област добровољних пензијских фондова и пензијских планова.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске је увећање платних коефицијената и  повећање плата за запослене у Министарству унутрашњих послова, и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%.

На тај начин, најниже плате процентуално ће се увећати за 20%, а за оне највише за 5%.

Разлог за доношење Законa о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа је увећање платних коефицијената и  повећање плата за запослене у институцијама правосуђа Републике Српске, и то на начин да се платни коефицијенти до 5,00 увећавају за 20%; платни коефицијенти од 5,50 до 10,90 увећавају за 10%; платни колефицијенти од 11,15 до 19,05 увећавају за 7% и платни коефицијенти од 19,25 до 26,23 увећавају се за 5%. 

Основни разлог за доношење Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске је повећање основних плата за наставнике, сараднике и остале запослене у јавним институцијама високог образовања и студентског стандарда, путем селективног повећања платних коефицијената, изузев плата чији обрачун се врши по коефицијентима изнад 26,23.

И Законом о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској и Законом о измјенама и допуни Закона о платама запослених у области културе Републике Српске мијењају се платни коефицијенти на основу чега долази до повећање личних примања.

У образложењу Закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске наводи се да се, полазећи од опредјељења Владе Републике Српске да се и плате буџетских корисника у 2020. години повећају, овим законом повећава плата буџетских корисника у распону од 5% до 20%.

Разлог за доношење Закона о измјенама и допуни Закона о порезу на доходак садржан је у опредјељењу Владе Републике Српске да се даље развија тржиште добровољног пензијског осигурања, као посебног облика дугорочне намјенске штедње.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић заказао је наставак 8. редовне сједнице парламента у уторак, 3. децембра 2019. године, са почетком у 10.00 часова.

Преостале тачке Дневног реда 8. редовне сједнице:

 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о стварним правима;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити;
 • Нацрт закона о пореском поступку Републике Српске;
 • Нацрт закона о високом образовању;
 • Нацрт закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 • Нацрт закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;
 • Нацрт закона о спорту Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допуни Закона о регистру запослених код корисника буџетских средстава Републике Српске – приједлог народних посланика Јелене Тривић, Драшка Станивуковића и Небојше Вукановића;
 • Нацрт закона о измјени Закона о јединственом регистру финансијских извјештаја Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;
 • Извјештај Правобранилаштва Републике Српске о раду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године;
 • Приједлог одлуке о  распуштању Скупштине општине Рудо;
 • Приједлог одлуке о  распуштању Скупштине општине Теслић;
 • Приједлог одлуке о усвајању дијела Плана парцелације за ауто-пут и гасовод дионице Вукосавље – Брчко и  Брчко – Рача по скраћеном поступку за дионицу Брчко – Бијељина – Рача;
 • Приједлог одлуке о изради Плана парцелације за ауто – пут Бања  Лука – Приједор по скраћеном поступку.
 • Избор и именовање.