Народна скупштина Републике Српске усвојила законе о повећању плата запослених у образовању и култури

Датум: 
31.01.2019 - 14:15

Народна скупштина Републике Српске данас, на 2. редовној сједници, усвојила је једногласно три закона: Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку, Закон о платама у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку и Закон о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку.

Закон о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској доноси повећање платних коефицијената за све наставнике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у основним и средњим школама, ђачким домовима, школама за дјецу са сметњама у развоју и умјетничким, односно музичким и балетским школама, а с циљем изједначавања плата запослених са високом стручном спремом у области образовања са платама запослених у јавним установама и институцијама.

Закон о платама у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске доноси повећање платних коефицијената за све наставнике, сараднике и остале запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у jавним високошколским установама и јавним установама студентског стандарда, а с циљем изједначавања плата запослених са ВСС у области образовања са платама запослених у другим областима јавне управе.

Закон о платама запослених у области културе Републике Српске доноси повећање платних коефицијената за све запослене распоређене на радна мјеста са високом стручном спремом у установама културе, а с циљем изједначавања плата запослених са високом стручном спремом у области културе са платама запослених у другим јавним установама и институцијама.

Народни посланици су усвојили у првом дијелу 2. редовне сједнице и сљедеће нацрте закона: Нацрт закона о социјалном становању Републике Српске, Нацрт закона о заштити од нејонизујућих зрачења, Нацрт закона о Граду Градишка и Нацрт закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске.

Друга редовна сједница Народне скупштине Републике Српске биће настављена у уторак, 12. фебруара 2019. године у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда 2. редовне сједнице:

 • Нацрт закона о радио-аматеризму у Републици Српској;
 • Нацрт закона о унутрашњој пловидби Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјени Закона о привредним друштвима;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о занатско-предузетничкој дјелатности;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Комори инжењера пољопривреде Републике Српске;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредном земљишту;
 • Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дувану;
 • Нацрт стратегије развоја предузетништва жена Републике Српске за период 2018-2022. године;
 • Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2019. годину;
 • Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2017. годину;
 • а)Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 11.8.2017. – 31.12.2017. године; б)План рада Фискалног савјета Републике Српске са финансијским планом за 2018. годину;
 • а)Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01 – 31.12.2017. године; б)Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2018. годину;
 • а)Извјештај Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске о раду за 2017. годину;б)Извјештај Комисије за жалбе о раду за 2017. годину;
 • Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. године;
 • Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2017. годину;
 • Информација о предлагању члана у Државну регулаторну комисију за електричну енергију из Републике Српске;
 • Приједлог одлуке о усвајању Приједлога просторног плана подручја посебне намјене „Аеродром“ Бања Лука;
 • Приједлог одлуке о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Јањске отоке“ по скраћеном поступку;
 • Приједлог закључка у вези са увођењем бесплатних уџбеника за све ученике основних школа у Републици Српској – грађанска иницијатива;
 • Избор и именовање.