Народна скупштина усвојила Буџет Републике Српске за 2023. и Програм економских реформи за период 2023-2025. годинe

Датум: 
02.11.2022 - 17:45

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на Тридесет седмој посебној сједници, по хитном поступку, усвојила Буџет Републике Српске за 2023. годину у износу од 5.383.000.000 KM, што представља увећање од 873.000.000 КМ, односно 19,4 одсто у односу на Други ребаланс Буџета за 2022. годину.

У образложењу је наведено да усвајање Буџета Републике Српске за 2023. годину омогућава правовремено финансирање буџетских корисника, као и измиривање обавеза прописаних законом и другим правним актима Републике Српске.

Наглашено је да је, уважавајући мјере Владе на ублажавању посљедица инфлације и стварање претпоставки за наставак њиховог спровођења и у 2023. години, као и обезбјеђење услова за неометано функционисање буџетских корисника, те измиривање обавеза прописаних законом и другим правним актима Републике Српске, Буџет Републике Српске за 2023. годину усвојен по хитном поступку.

Народна скупштина је, такође, по хитном поступку, усвојила и Закон о извршењу Буџета Републике Српске за 2023. годину.

Народни посланици су усвојили и Приједлог програма економских реформи Републике Српске за период 2023–2025. године – по хитном поступку.

У образложењу овог документа је наведено да се, у складу са Смјерницама Европске комисије и идентификованим областима у којима је потребно спровести реформе, структурне мјере за период 2023‒2025. године по кључним областима односе на: унапређење управљања јавним финансијама у Републици Српској; зелену транзицију; дигиталну трансформацију; унапређење пословног окружења и смањење неформалне економије; истраживање и развој; реформе економске интеграције; реформе тржишта енергије и тржишта транспорта; пољопривреду, индустрију и услугу; образовање и вјештине; запошљавање и рад; социјалну заштиту и инклузију; реформу здравственог система; као и јачање туристичког сектора и повећање туристичког промета.

Народна скупштина усвојила је и три одлуке: Одлуку о дугорочном задуживању Републике Српске за 2023. годину, Одлуку о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2023. годину и Одлуку о износу гаранција које може издати Република Српска у 2023. години.