Народна скупштина усвојила Закључке у вези стања о испоруци кисеоника и Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске

Датум: 
20.10.2021 - 16:15

Народна скупштина Републике Српске усвојила је данас на 22. посебној сједници Закључке  у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим установама у  Републици Српској и Закон о лијековима и медицинским средствима Републике Српске, по хитном поступку.

На приједлог клубова посланика СНСД-а, ДЕМОС-а, СП,  УС, НПС-а и Посланичке групе НДП-а, Народна скупштина усвојила је сљедеће Закључке:   

 

З А К Љ У Ч Ц И

у вези стања о испоруци кисеоника Јавним здравственим

установама у  Републици Српској

 

а) Информација о проблемима испоруке кисеоника одговарајуће квалитете и концентрације прописане за лијек Јавним здравственим установама у Републици Српској за вријеме ванредне ситуације изазване вирусом корона SARS-CoV-2; 

  1. Народна скупштина Републике Српске, полазећи од чињенице да су заштита становништва од заразних болести и здравствена дјелатност од општег интереса за Републику Српску, а узимајући у обзир захтјеве јавних здравствених установа за обезбјеђивање кисеоника за лијечење пацијената, закључује  да је и поред свих напора који се улажу за превазилажење административних проблема у снабдијевању кисеоником здравствених установа у Републици Српској, евидентно да је снабдјевање кисеоником за вријеме трајања ванредне ситуације изазване пандемијом вируса SARS-Co2 доведено у питање, а што угрожава живот и здравље грађана Републике Српске.
  1. Народна скупштина Републике Српске закључује да институције у БиХ, а превасходно Министарство цивилних послова БиХ и Агенција за лијекове и медицинска средства БиХ, треба у фокус рада да ставе живот и здравље пацијената и активно учествују у изналажењу рјешења и превазилажењу насталих проблема у вези са снабдијевањем кисеоником јавних здравствених установа у Републици Српској.
  1. Народна скупштина Републике Српске закључује  да је на основу извршене анализе кисеоника, који се примјењује у здравственим установама, потврђено да се у Републици Српској користи кисеоник одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек у складу са стандардом и Европском фармакопејом, сходно чему се потврђује да су пацијенти у Републици Српској лијечени на исправан начин кисеоником од проглашења ванредне ситуације изазване пандемијом вируса SARS-Co2 и апелује на грађане и пацијенте да не подлијежу страху и паници.
  1. Народна скупштина Републике Српске имајући у виду да не постоји консензус на нивоу БиХ за рјешавање питања континуираног снабдијевања медицинским кисеоником здравствених установа, закључује да се  ово питање у Републици Српској треба  ријешити по узору на Републику Србију, на начин како је то прописано Закључком Владе Републике Србије, 05 број:53-5635/2020, од 10. јула. 2020. године.
  1. Народна скупштина Републике Српске  закључује да је у циљу обезбјеђивања  континуитета снабдијевања кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек здравствених установа у Републици Српској, и потребом за  рјешавања административних процедура у вези са производњом и прометом на велико лијекова, те узимајући у обзир извјештаје о испитивању кисеоника узоркованог из здравствених установа у Републици Српској издатих од стране акредитоване лабораторије, потребно привремено наставити снабдјевање кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, коју здравстене установе и добављачи већ примјењују.
  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да актом из своје надлежности пропише  мјере којим се обезбеђује снабдјевање здравствених установа кисеоником одговарајућег квалитета и концентрације прописане за лијек, а чију исправност контролишу акредитоване лабораторије.
  1. Ови закључци ступају  на снагу даном доношења.