Народна скупштина усвојила пет закона, међу којима и Закон о Граду Источно Сарајево и Закон о измјени Изборног закона Српске

Датум: 
20.02.2020 - 14:00

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом дијелу Девете редовне сједнице усвојила пет закона: Закон о Граду Источно Сарајево – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД; Закон о измјени Изборног закона Републике Српске – по хитном поступку – приједлог Клуба посланика СНСД, Закон о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача – по хитном поступку, Закон о измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској – по хитном поступку и Закон о инспекцијама Републике Српске.

Законом o Граду Источно Сарајево уређује се положај, надлежност, органи, међусобни однос Скупштине и градоначелника, имовина и финасирање града, акти, облици непосредног учешћа грађана, јавност рада и сарадња града Источно Сарајево са другим субјектима. Дефинисано је да градоначелника бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним прописима.

Разлози за доношење Закона о посебном поступку експропријације ради изградње ауто – пута и гасовода дионице Вукосавље – Брчко и Брчко – Рача – по хитном поступку јесу реализација Пројекта изградње ауто-пута и гасовода на релацији Вукосавље–Брчко и Брчко–Рача, којим би се ријешила саобраћајна повезаност Републике Српске са земљама у окружењу, гасификација дијела Републике Српске, те створили предуслови за бољи живот грађана и бољи економски и привредни напредак Републике Српске.

Законом o измјенама и допунама Закона о метрологији у Републици Српској уређен је систем законске метрологије, стављање на тржиште и употреба мјерила, оцјењивање усаглашености мјерила са прописаним условима, верификација мјерила и друга питања од значаја за метрологију.

Метролошки систем у Републици Српској заснива се на раду Завода, овлашћених тијела и образованих лабораторија. Овлашћена тијела су акредитована привредна друштва или предузетници који обављају послове верификације мјерила, а што подразумијева преглед и жигосање мјерила.

Законом о инспекцијама Републике Српске уређује се обављање инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења, права и обавезе инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења инспекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, извршења рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору, поступак посебне и унутрашњe контролe, прекршајна одговорност и друга питања значајна за обављање инспекцијског надзора у складу са важећим прописима Републике Српске.

Народна скупштина није усвојила Декларацију Народне скупштине Републике Српске о положају српског народа у Црној Гори – приједлог народног посланика Небојше Вукановића.

Девета редовна сједница Народне скупштине Републике Српске требало би да буде настављена у уторак, 25. фебруара 2020. године, у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда Девете редовне сједнице:

 • Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку;
 • Нацрт закона споразумном вансудском финансијском реструктурирању;
 • Нацрт закона о заштити права на суђење у разумном року;
 • Нацрт закона о посредовању у промету непокретности;
 • Нацрт закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог народног посланика Милана Петковића;
 • Нацрт закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог народног посланика Милана Петковића;
 • Приједлог стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;
 • Приједлог стратегије за унапређење и заштиту права припрадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година;
 • Приједлог стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године;
 • Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2020. годину;
 • Избор и именовања.

Првог дана засједања Девете редовне сједнице, 18. фебруара, на почетку сједнице заклетву је пред народним посланицима положио нови министар саобраћаја и веза Републике Српске Ђорђе Поповић (ДНС).

Народни посланици су, поводом обиљежавања Међународног дана дјеце обољеле од малигних болести, на реверу носили златну траку као симбол подршке дјеци која се боре са тешком болешћу.