Народна скупштина усвојила Ребаланс Буџета за 2021. годину, седам закона и пет нацрта закона

Датум: 
30.09.2021 - 13:30

Народна скупштина Републике Српске данас је на 18. редовној сједници усвојила Ребаланс Буџета Републике Српске за 2021. годину и Закон о измјенама Закона о извршењу буџета Републике Српске за 2021. годину.

Посланици су усвојили и Закон о измјенама Закона о задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске, Закон о измјени и допунама Уредбе са законском снагом о Фонду солидарности за обнову Републике Српске и Закон о измјени и допуни Уредбе са законском снагом о Компензационом фонду Републике Српске.

Народна скупштина усвојила је Закон о заштити од узнемиравања на раду уз два амандмана која су постала саставни дио закона, Закон о измјени Закона о сјемену пољопривредног биља и Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској.

Усвојени су и сљедећи нацрти закона: Нацрт закона о фискализацији, који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана, Нацрт закона о обновљивим изворима енергије, који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дана, Нацрт закона о образовању одраслих, који је упућен у јавну расправу у трајању од 30 дан, Нацрт закона о музејској дјелатности и Нацрт закона о допуни Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске.

Први наставак 18. редовне сједнице заказан је за уторак, 5. 10. 2021. године, у 10 часова.

Преостале тачке Дневног реда 18. редовне сједнице: 

15.       Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Пензијском резервном фонду Републике Српске;

16.       Програм фискалне консолидације;

17.       Приједлог одлуке о измјени Одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2021. години;

18.       Приједлог одлуке о изради зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“;

19.       Информација о дугу са стањем на дан 31.12.2020. године;

20.       Извјештај Одбора за борачко – инвалидску заштиту о одржаној тематској сједници под називом „Стање у области борачко – инвалидске заштите у Републици Српској“;

21.       Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:

а) Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о  фискаланој одговорности у Републици Српској за 2020. годину;

  б) Извјештај о раду Фискалног савјета Републике Српске за период 1.1.2020 – 31.12.2020. године;

22.       Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

23.       Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:

 а)  Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период     од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

     б) Извјештај о раду Агенције за осигурање Републике Српске за период од  01.01.2020. до 31.12.2020. године;

 в) Извјештај о финансијском пословању Агенције за осигурање Републике Српске за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године;

24.       Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:

а) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске о стању на тржишту хартија од вриједности за 2020. годину;

б) Извјештај о раду Комисије за хартије од вриједности Републике Српске за 2020. годину;

в) Извјештај Комисије за хартије од вриједности Републике Српске

    о финансијском пословању за период 01.01. – 31.12.2020. године;

25.       Извјештај Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске о раду за 2020. годину;

26.       Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а.д. Бања Лука за 2020. годину;

27.       Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:

а) Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 01.01.-31.12.2020. године;

   б) Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора     

        Републике Српске за 2021. годину;

28.       а) Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у      

     органима власти Републике Српске о раду за 2020. годину;

    б) Извјештај Комисије за жалбе о раду за период 01.01. – 31.12.2020.    годину;

 29. Избор и именовања.