Народна скупштина усвојила сет закона о повећању плата свим буџетским корисницима

Датум: 
06.07.2022 - 14:15

Народна скупштина Репубике Српске усвојила је данас на 33. посебној сједници сет закона о повећању плата буџетским корисницима у Републици Српској.

Усвојено је осам закона којима се то омогућава: Закон о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске, Закон о платама запослених у јавним службама Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској, Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске, Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске и Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске.

На 33. посебној сједници усвојена је и Одлука о измјени Одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину.

Прије гласања, заклетву су у Народној скупштина положилe судија Уставног суда Републике Српске Иванка Марковић и oмбудсман за дјецу Гордана Рајић, које су изабране на 22. редовној сједници.