Народна скупштина усвојила три Закључка у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја високог представника

Датум: 
17.02.2021 - 20:30

Народна скупштина Републике Српске данас је у првом наставку 14. редовне сједнице усвојила три Закључка у вези разматрања Информације у вези са захтјевом за подношење извјештаја високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 2009 – 2020. године.

Усвојен је сљедећи Закључак Клуба посланика СНСД-а:

Закључак у вези са подношењем извјештаја високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 – 2020. године

1.       Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију у вези са захтјевом за подношење извјештаја високог представника о спровођењу цивилне имплементације мировног споразума у БиХ за период 1995 – 2020 године.

2.       Чланом 2. тачка 1. став ф Анекса Х Општег оквирног споразума за мир у БиХ је прописано да ће Високи представник везано за задатке који су наведени у споразуму извјештавати периодично о напретку у спровођењу мировног споразума (везано за споразум) Уједињење народе, Европску унију, САД, Руску Федерацију и друге заинтересоване владе, стране и организације.

3.       Народна скупштина Републике Српске тражи од Високог представника у БиХ да сачини Извјештај о раду за период од 1995 – 2020. године, и да у року од 90 дана достави Народној скупштини Републике Српске на разматрање.

4.       Овај Закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Парламент је усвојио и Закључак који је предложио Клуб посланика ПДП-а којим се Предсједништво Народне скупштине задужује да у року од 30 дана формира Организациони одбор за обиљежавање 30 година постојања и рада Народне скупштине. Усвојен је и Закључак Клуба посланика Уједињене Српске којим се од представника међународне заједнице тражи да својим ауторитетом спријече најављено именовање новог Високог представника и омогуће затварање Канцеларије високог представника у 2021. години.

Народна скупштина усвојила је данас три нацрта закона: Нацрт закона о студентском стандарду, Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о студентском организовању и  Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о сточарству, који је упућен у јавну расправу која ће се спровести у року од 30 дана.

Усвојен је Буџет Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину и  Програм послова премјера и оснивања катастра непокретности за период 2021 – 2025. године уз један амандман.

Посланици су усвојили и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Међународног фонду за развој пољопривреде (IFAD) по пројекту развоја сеоског предузетништва и пољопривреде, Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци – Међународној банци за обнову и развој за прву фазу програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине уз коришћење вишефазног програмског приступа (9129-БА) и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске код Свјетске банке – Међународне банке за обнову и развој за Пројекат опоравка и подршке фирмама/пословним субјектима.

Народна скупштина усвојила је Одлуку о усвајању Плана парцелизације за ауто-пут Бања Лука – Приједор, по скраћеном поступку, те Декларацију о заштити ријека у Републици Српској уз прихваћене амандмане клубова посланика.

Народна скупштина на период од пет година изабрала је предсједника, замјеника предсједника и чланове Комисије за концесије Републике Српске: Маја Шупут (предсједник), Ненад Рачић (замјеник предсједника), те чланови: Горан Машић, Владан Андрић и Зоран Филиповић.

У првом дијелу 14. редовне сједнице Народна скупштина Републике Српске у четвртак, 11. фебруара 2021, усвојила је седам закона и два нацрта.

Усвојени су: Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске, Закон о Граду Дервента, Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске са амандманима,  Закон о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о гасу са амандманима, Закон о противградној зашитити и Закон о слободним зонама Републике Српске.

Усвојени су Нацрт закона о нотарској служби Републике Српске, који је упућен у стручну расправу која ће се провести у року од 30 дана, и Нацрт  закона о заштити од узнемиравања на раду, који је упућен у јавну расправу.