Народна скупштина усвојила је у другом наставку 22. редовне сједнице пет извјештаја и двије одлуке

Датум: 
06.07.2022 - 10:45

Народна скупштина Репубике Српске усвојила је у другом наставку 22. редовне сједнице пет извјештаја и двије одлуке.

Усвојени су сљедећи извјештаји: Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2021. годину; Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2021. годину;  Извјештај о раду са финансијским извјештајем Агенције за високо образовање Републике Српске за 2021. годину;  Извјештај о раду и извршењу Ребаланса финансијског плана - Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године и  Извјештај о извршењу Плана рада и финансијског плана Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године.

Народна скупштина примила је к знању Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмена за људска прва Босне и Херцеговине за 2021. годину.

Усвојени су Одлука о усвајању Зонинг плана подручја посебне намјене „Хашани“ по скраћеном поступку и Одлука о усвајању зонинг планова урбаних зона подручја посебне намјене „Клековача“.

Народна скупштина изабрала је данас Иванку Марковић за судију Уставног суда Републике Српске. За директора Агенције за банкарство Републике Српске изабран је Срђан Шупут, а за замјеника директора Срђан Травар, обојица на мандат од пет година. За члана Управног одбора Агенције за банкарство изабран је Дејан Кустурић.

Народна скупштина Републике Српске изабрала је на период од пет година и предсједника и чланове Фискалног савјета: Миленка Крајишника, Бранка Крсмановића и Биљану Срдић Гојковић.

Гордана Рајић изабрана је на функцију Омбудсмана за дјецу, а парламент је изабрао и више замјеника правобраниоца Републике Српске у више сједишта правобраниоца.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је 1. јуна у првом дијелу 22. редовне сједнице Ребаланс буџета Републике Српске за 2022. годину и 13 закона.

У првом наставку 22. редовне сједнице, 23. јуна,  усвојено је шест закона, девет нацрта закона, Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2021. године и Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1.1 - 31. 12. 2021. године.

По окончању 22. редовне сједнице, данас у 10.40 часова започеће 33. посебна сједница Народне скупштине.