Народнa скупштинa на Петој посебној сједници усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору Републике Српске

Датум: 
27.12.2022 - 18:00

Народнa скупштинa Републике Српске вечерас је на Петој посебној сједници усвојила сет закона о повећању плата у јавном сектору Републике Српске.

Усвојени су сљедећи закони о којима је вођена обједињена скупштинска расправа: Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске – по хитном поступку, Закон о измјени Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске – по хитном поступку, Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку, Закон о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку, Закон о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку, Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске – по хитном поступку, Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске – по хитном поступку и Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку.

Након гласања о овом сету закона, о којем је вођена обједињена расправа, настављена је Пета посебна сједница.

Преостале тачке дневног реда Пете посебне сједнице:

 1. Приједлог закона о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској – по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
 3.  Приједлог закона о допуни Закона о пензијском и инвалидском осигурању – по хитном поступку;
 4. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезном здравственом осигурању – по хитном поступку;
 5. Приједлог закона о престанку важења Закона о посебним републичким таксама – по хитном поступку;
 6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду и финансирању заштите животне средине Републике Српске – по хитном поступку;
 7. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
 8. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
 9. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Медицински комплекс Бања Лука“(ФИН° 91.071);
 10. Приједлог закона о метрологији у Републици Српској;
 11. Приједлог закона о стандардизацији у Републици Српској;
 12. Приједлог породичног закона;
 13. Приједлог закона о измјенама Закона о ванпарничном поступку;
 14. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима;
 15. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о енергетици;
 16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске;
 17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пчеларству;
 18. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске;
 19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о туризму;
 20. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
 21. Избор и именовања.

Колегијум Народне скупштине одлучио је да се води обједињена расправа и о тачкама дневног реда од 9. до 12, а посланици ће се изјаснити и о тачкама од 13. до 16. одмах након расправе.

На почетку засједања Народна скупштина је констатовала оставке министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Драгослава Кабића и министра породице, омладине и спорта Републике Српске Даде Догана.

 Одлучено је да засједање Пете посебне сједнице данас и сутра, 27. и 28. децембра, траје до 22 часа. Дан за гласање биће одржан у четвртак, 29. децембра 2022. године.