Наставак 4. редовне сједнице у 11.00 часова, прије тога министар унутрашњих послова Драган Лукач изнијеће народним посланицима информације о убиствима у Приједору и Гламочанима

Датум: 
24.04.2019 - 10:30

Колегијум Народне скупштине Републике Српске одлучио је да 4. редовна сједница буде настављена данас, 24. априла, у 11.00 часова расправом о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру.

Прије наставка 4. редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, на затвореном дијелу сједнице, министар унутрашњих послова Републике Српске Драган Лукач изнијеће народним посланицима информације о истрази о убиствима у Лакташима и Приједору, одлучио је Колегијум парламента.

Влада Републике Српске није прихватила приједлог Колегијума да Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији буду разматрани иза осме тачке дневног реда 4. редовне сједнице.

Колегијум је одлучио да парламент на једној од наредних редовних сједница Народне скупштине Републике Српске разматра информацију о стању безбједности у Републици Српској.

Преостале тачке дневног реда Четврте редовне сједнице:

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о јавном реду и миру;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о оружју и муницији;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о уређењу простора и грађењу;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о развоју малих и средњих предузећа;

Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о заштити од насиља у породици;

Нацрт стратегије за унапређење положаја старијих лица у Републици Српској за период од 2019. до 2028. године;

Нацрт стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019 – 2029. године);

Извјештај о раду и извршењу Финансијског плана - Буџета Фонда солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. - 31.12.2018. године;

Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2018. годину;

Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмена за људска права Босне и Херцеговине за 2018. годину;

Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Свјетској банци-Међународној банци за обнову и развој за додатно финансирање по Пројекту енергетске ефикасности у Босни и Херцеговини  (8906-БА);

Избор и именовања.