Наставак 9. редовне сједница у уторак, 3. марта, у 10.00 часова

Датум: 
02.03.2020 - 09:30

Расправом о Нацрту закона о посредовању у промету непокретности у уторак, 3. марта, у 10 часова, биће настављена 9. редовна сједница Народне скупштине Републике Српске.

Преостале тачке дневног реда Девете редовне сједнице:

12. Нацрт закона о измјени Закона о радним односима у државним органима – приједлог народног посланика Милана Петковића;

13. Нацрт закона о измјенама Закона о статусу функционера јединица локалне самоуправе – приједлог народног посланика Милана Петковића;

14. Приједлог стратегије развоја електронске управе Републике Српске за период 2019 – 2022. година;

15. Приједлог стратегије за унапређење и заштиту права припрадника националних мањина у Републици Српској за период 2020 – 2024. година;

16. Приједлог стратегије за борбу против сајбер криминалитета у Републици Српској од 2020. до 2024. године;

17. Приједлог Буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2020. годину;

18. Избор и именовања.

Народни посланици су обавили расправу о Нацрту закона о заштити права на суђење у разумном року.

Министар правде Републике Српске Антoн Касиповић рекао је да право на заштиту права на суђење у разумном року има свака странка у судском поступку која сматра да суд није у разумном року одлучио о њеном праву или обавези, сумњи или оптужби за кривично дјело, а право и дужина трајања разумног рока утврђују се у складу са праксом Европског суда за људска права у Стразбуру.

Кроз обезбјеђење заштите права на суђење у разумном року, убрзаће се судски поступци, а то ће свим категоријама становништва омогућити брже и ефикасније спровођење судских поступака и рјешавање спорних питања око којих грађани воде судски спор", истакао је Касиповић.

Овим нацртом закона прописана је могућност објављивања пресуде на интернет страници суда, којом је утврђено да је неоправдано одуговлачен поступак и одлучивање, што чини ове поступке транспарентнијим, омогућава правично задовољење странке, те повећава повјерење грађана у правичну судску заштиту, наводи се у образложењу овог акта.  

Народна скупштина Републике Српске размотрила је и Нацрт закона о споразумном вансудском финансијском реструктурисању који се доноси због увођења вансудских мјера које се могу спровести према привредном друштву, односно предузетнику са финансијским тешкоћама, ради одрживог наставка његовог пословања.

Народни посланици су обавили расправу о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о штрајку.

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Душко Милуновић рекао је, образлажући Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о штрајку у парламенту, да се измјене и допуне овог акта односе на усклађивање одредаба важећег Закона о штрајку са одредбама Закона о раду и Закона о мирном рјешавању радних спорова.

Он је истакао да се приједлог овог закона у односу на нацрт закона разликује само у члану 3 којим је прописано да се одлука о ступању у штрајк у областима или гранама у оквиру подручја дјелатности доставља Влади Републике Српске, која у тим подручјима, областима или гранама има статус послодавца.

Прије тога, Народна скупштина Републике Српске констатовала је, на приједлог Комисије за избор и именовање, престанак мандата народном посланику Ђорђу Поповићу (ДНС) и додијелила мандат народном посланику Дики Цвијетиновићу (ДНС), који је пред парламентом положио свечану заклетву.