На 10. редовној сједници усвојен Програм рада Народне скупштине и више закона

Датум: 
18.06.2020 - 14:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је на Десетој редовној сједници сљедеће законе: Закон о измјенама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању, Закон о измјенама и допунама Закона о основном васпитању и образовању, Закон о измјенама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању и Закон о измјени Закона о приватизацији државних станова. 

Законом о измјени Закона о приватизацији државних станова продужава се рок за закључење уговора о откупу ових станова са 30. јуна ове године на 30. јун 2025. године.

Посланици су усвојили и Програм рада Народне скупштине Републике Српске за 2020. годину уз прихваћене амандмане који су постали саставни дио Програма.  

Народна скупштина Републике Српске у првом дијелу 10. редовне сједнице   усвојила је и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци по Пројекту „Водовод и канализација у Републици Српској II“ и Одлуку о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци за Пројекат мјере заштите од поплава у Републици Српској.

На почетку сједнице свечану заклетву је положила новоименовани министар управе и локалне самоуправе Републике Српске Сенка Јујић (ДНС) након што је раније са те функције разријешена Лејла Решић. 

Десета редовна сједница биће настављена у уторак, 23. јуна, у 10 часова.

Преостале тачке Дневног реда 10. редовне сједнице:

9. Приједлог Одлуке о усвајању Декларације о заштити права Српске православне цркве на слободно исповједање вјере и права на њену имовину у Црној Гори – по хитном поступку – (приједлог Клубова посланика СНСД, ДНС, ДЕМОС, НДП, УС, СПС, СП);

10. Приједлог закона о електричној енергији;

11. Приједлог закона о високом образовању;

12. Приједлог закона о обезбјеђивању квалитета у високом образовању Републике Српске;

13. Пријелог закона о остваривању права на бесплатну правну помоћ у Републици Српској;

14. Приједлог закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;

15. Приједлог закона о заштити менталног здравља;

16. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити и поступању са дјецом и малољетницима у кривичном поступку;

17. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о судским таксама;

18. Приједлог закона о измјенма и допунама Закона о јавно – приватном партнерству у Републици Српској;

19. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама;

20. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама;

21. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом;

22. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине;

23. Приједлог Пословника Народне скупштине Републике Српске;

24. Нацрт закона о факторингу;

25. Нацрт закона о управној инспекцији;

26. Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;

27. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске;

28. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2019. године;

29. Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину;

30. Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. – 31.12.2019. године;

31. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину;

32. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину;

33. Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања;

34. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније;

35. Избор и именовања.