Независни одбор донио Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Полиције Републике Српске

Датум: 
26.04.2024 - 13:00

Чланови Независног одбора данас су на Четвртој сједници, која је одржана у Народној скупштини Републике Српске, једногласно донијели Одлуку о расписивању Јавног конкурса за избор и именовање директора Полиције Републике Српске.

На сједници је усаглашен текст Јавног конкурса за избор и именовање директора Полиције Републике Српске, који ће у наредном периоду бити објављен у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“ посредством Службе Народне скупштине Републике Српске.

Четврој сједници Независног одбора присуствовали су: Гојко Павловић, предсједник и чланови Миле Тадић, Јово Марковић, Лана Оро и Раденко Вујасин.

Према Закону о полицији и унутрашњим пословима, Независни одбор организује и руководи процесом избора, именовања и разрјешења директора и замјеника директора Полиције Републике Српске, на начин доступан јавности.

Директора и замјеника директора Полиције Републике Српске именује Влада Републике Српске на период од четири године, на приједлог Независног одбора, по спроведеном конкурсу, са могућношћу поновног избора.

Народна скупштина Републике Српске, на Шестој редовној сједници, одржаној 3. новембра 2023. године, донијела је Одлуку о избору чланова Независног одбора.