Независни одбор одабрао Синишу Кострешевића за кандидата за директора Полиције Републике Српске

Датум: 
19.06.2024 - 15:00

Осма сједница Независног одбора за избор директора Полиције Републике Српске одржана је данас, 19. јуна 2024. године, у Народној скупштини Републике Српске.

Чалнови Независног одбора на сједници су, у складу са чланом 19 Пословника о раду Одбора, једногласно донијели одлуку о одабиру кандидата за директора Полиције Републике Српске.

Овом одлуком као кандидат за директора Полиције Републике Српске одабран је Синиша Кострешевић, актуелни директор Полиције Републике Српске.

Такође, чланови Независног одбора су, на основу члана 18 став 2 Закона о полицији и унутрашњим пословима, доставили допис Министарству унутрашњих послова Републике Српске у којем су од министра унутрашњих послова Републике Српске затражили мишљење о одабраном кандидату за директора Полиције Републике Српске.

Независни одбор наставља даље активности на спровођењу процедуре избора директора Полиције Републике Српске на начин како је то прописано Законом о полицији и унутрашњим пословима.

Ова процедура подразумијева прибављање мишљења министра унутрашњих послова о одабраном кандидату за директора, те предлагање Влади Републике Српске кандидата за директора Полиције.

Сједницом је предсједавао предсједник Независног одбора Гојко Павловић, а присуствовали су чланови: Миле Тадић, Жељка Милеуснић, Јово Марковић, Лана Оро, Раденко Вујасин и Саша Топић.

Према Закону о полицији и унутрашњим пословима Независни одбор организује и руководи процесом избора, именовања и разрјешења директора и замјеника директора Полиције Републике Српске, на начин доступан јавности.

Директора и замјеника директора именује Влада Републике Српске на период од четири године, на приједлог Независног одбора, по спроведеном конкурсу, са могућношћу поновног избора.