Одбор за ревизију сагласан је да Главна служба за ревизију настави израду ДОБ-а за 2018.

Датум: 
24.04.2017 - 19:30

Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске одржао је 24. априла 2017. године редовну сједницу на којој је, између осталог, разматрао Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за период 01.01 -31.12.2016. године, Накнадни преглед провођења препорука по извјештају ревизије учинка "Безбједност саобраћаја на путевима у РС" те Годишњи извјештај о активностима Главне службе за ревизију јавног сектора.

Одбор сагласан је да Главна служба за ревизију настави израду ДОБ-а, односно буџета за 2018. годину у висини предложеног буџетског оквира.

Такође, у складу са чланом 68. Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број: 31/11 и 34/17) и чланом 4. Пословника о раду Одбора за ревизију Народне скупштине Републике Српске, Одбор доставља Народној скупштини Републике Српске Извјештај о ревизији финансијских извјештаја Јавног предузећа „Робне резерве Републике Српске“ а.д. Бања Лука за период 01.01 -31.12.2015. године, на надлежно поступање.

Сједницом Одбора за ревизију предсједавао је предсједник Одбора Зоран Пологош.