Одбор за уставна питања: Делегати у Вијећу народа немају ни по ком основу активну легитимацију за подношење захтјева Уставном суду

Датум: 
20.07.2020 - 10:45

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас одговор Уставном суду БиХ на захтјев за покретање поступка за оцјену уставности чланова 324, 325, 325а, 326 и 329 Закона о стварним правима, у предмету, број У-4/20.

Захтјев за оцјену уставности одредаба Закона о стварним правима поднијело је седам делегата у Клубу Бошњака у Вијећу народа Републике Српске, тврдећи да наведене одребе крше одредбе члана I/1 Устава БиХ.

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске сматра да је Уставни суд БиХ био дужан да овај захтјев одбаци, јер делегати у Вијећу народа који су га упутили ни по ком основу немају активну легитимацију.

Уставни суд БиХ предвиђа да „захтјеве за покретање спорова могу да упуте Суду само члан Предсједништва, предсједавајући Савјета министара, предсједник или потпредсједник једног од домова Парламентарне скупштине или једна четвртина једног дома законодавног тијела једног ентитета“. Вијеће народа Републике Српске не представља један, посебан дом Народне скупштине Републике Српске, нити је посебан законодавни орган, те нема активну легитимацију за подношење захтјева због чега је Уставни суд БиХ овај мериторно неоснован захтјев требало да одбаци.

Сједници је предсједавао предсједник Одбора и предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић.