Одбор за уставна питања утврдио одговоре Уставном суду Републике Српске у два предмета

Датум: 
15.06.2020 - 11:00

Одбор за уставна питања Народне скупштине Републике Српске утврдио је данас одговор Уставном суду Републике Српске у предмету У-24/20 којим је адвокат из Бањалуке Дарио Сандић затражио покретање поступка за оцјену уставности и законитости Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске.

Одбор је у одговору утврдио да ова иницијатива није основана, да је ријеч о погрешоном тумачењу Устава Републике Српске, као и Одлуке која се оспорава.

Одбор сматра да је овакво тумачење члана 70 став 3 Устава произвољно, непотпуно и погрешно, а закључак правно неутемељен и логички неисправан.

Одбор је утврдио и одговор Уставном суду Републике Српске у предмету У-12/20 који се тиче инцијативе за оцјену уставности члана 191 став 5 и члана 127 став 2 Закона о прекршајима Републике Српске.

Сједницом Одбора предсједавао је предсједник Одбора и предсједник Народне скупштине Републике Српске Недељко Чубриловић.