Одбор за финансије и буџет одржао стручну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске

Датум: 
09.09.2019 - 12:15

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао је данас у просторијама парламента стручну расправу о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о Гарантом фонду Републике Српске.

Потпредсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник Одбора за финансије и буџет Жељка Стојичић истакла је да је циљ ове стручне расправе да посланици чују миљење и ставове стручне јавности, а прије свега представника привредника и финансијског сектора о предложеним измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске.

„Стручна расправа је организована у складу са Закључком Народне скупштине Републике Српске, а циљ је да се измјенама овог закона побољшају услови за пословање привредника и Гарантног фонда који добија нове надлежности у раду“, казала је Стојичићева.

Она је нагласила да су неке од значајнијих измјена овог закона укључивање сектора трговине у могућност добијања гаранција при приступу финансијским средствима, као и могућност да се гарантује за рефинансирање одређених кредита који нису били покривени гаранцијама.

„Прописани су одређени услови које ће тражиоци таквих гаранција морати да испуне да би могли да рефинансирају кредит“, прецизирала је Стојичићева.

Помоћник министра финансија Републике Српске Сњежана Рудић истакла је да је Гаранти фонд Републике Српске до сада давао искључиво појединачне гаранције за кредитна задужења, али да савремена међународна финансијска пракса и наше потребе говоре да је потребно отворити Фонд и за друге видове гарантовања.

„Уводи се и портфељно гарантовање, а то значи да ће Гарантни фонд Републике Српске моћи давати гаранције на портфељ кредита којег одређени финансијски посредник одобрава, уз претходно договорене услове са финансијским посредником, било да су то банке или микрокредитне организације“, казала је она.

Основни разлог за предлагање овог закона, како је наведено у образложењу, је прилагођавање пословних активности Гарантног фонда Републике Српске потребама и условима које поставља тржиште ради јачања конкурентности привредних друштава и предузетника, која би се остварила кроз побошљање приступа финансијским средствима.

Проширена је могућност финансирања предузетника и на тржиште ХОВ, а предложено је и укидање ограничења давања гаранција за финансирање трговинске дјелатности.

Фонд може издавати гаранције и за кредите који служе за отплату раније одобрених и негарантованих кредита и финансијских обавеза предузетника, уз поштовање одређених услова.

Предложено је да поред раније утврђених ограничења од 50 одсто, Фонд може да изда гаранције највише до 70 одсто износа одобреног кредита или друге финансијске обавезе, уз претходно одобрење Надзорног одбора Фонда.

Извјештај са стручне расправе биће основа за израду Приједлога закона о измјенама и допунама Закона о Гарантном фонду Републике Српске.

Народна скупштина Република Српске на 5. редовној сједници усвојила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о Гарантом фонду Републике Српске, уз Закључак о упућивању у стручну расправу.