Одлука Колегијума Народне скупштине о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2022. години

Датум: 
31.12.2021 - 12:30

На основу члана 23 алинеја 14 и члана 47 Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске'', број 66/20), Колегијум Народне скупштине Републике Српске, на сједници одржаној 14. децембра 2021. године, донио је Одлуку о присуству сједницама Народне скупштине Републике Српске и сједницама невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2022. години.

Одлуку можете погледати овдје.