Одлука о допуни Одлуке о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2021. години

Датум: 
02.02.2021 - 13:15

На основу члана 23 алинеја 14 и члана 47 Пословника Народне скупштине Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске'', број 66/20), Колегијум Народне скупштине Републике Српске, на сједници одржаној 28. јануара 2021. године, донио је Одлуку о допуни Одлуке, број 02/1-021-23/21, о присуству сједницама Народне скупштине и сједницама одбора невладиних организација, удружења, синдиката и других субјеката у 2021. години.

Одлуку можете погледати овдје