Одржана Друга сједница Одбора за ревизију

Датум: 
15.03.2023 - 11:45

Одбор за ревизију Народне скупштине Републике Српске данас је одржао Другу сједницу.

Представници Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске упознали су присутне чланове Одбора са организацијом и начином планирања рада ове институције, обављањем ревизија, састављањем извјештаја, давањем оцјена, праћењем реализације препорука и осталим ревизорским активностима.

Чланови Одбора су још разматрали извјештаје Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године и б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину, као и Годишњи извјештај о активностима Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2022. годину и захтјев за додатним средствима за период 2023–2025. годинe.

Сједници Одбора су присуствовали: Јово Радукић, главни ревизор са сарадницима Ренатом Кужет и Милованом Бојићем.

Такође, сједници је присуствовала Селена Ратковић, представница Синдиката финансијских организација Републике Српске.