Одржана Прва (конститутивна) сједница Независног одбора за избор директора и замјеника директора Полиције Републике Српске

Датум: 
06.12.2023 - 15:30

Прва, конститутивна сједница Независног одбора одржана је данас, 6. децембра 2023. године у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

Сједници су присуствовали сви чланови Независног одбора: Гојко Павловић, Миле Тадић, Жељка Милеуснић, Јово Марковић, Лана Оро, Раденко Вујасин и Саша Топић.

За предсједника Независног одбора изабран је Гојко Павловић, за потпредсједника Миле Тадић, а за секретара Жељка Милеуснић.

Према Закону о полицији и унутрашњим пословима, Независни одбор организује и руководи процесом избора, именовања и разрјешења директора и замјеника директора Полиције Републике Српске, на начин доступан јавности.

Независни одбор расписује јавни конкурс, разматра приспјеле пријаве, врши селекцију и одабир одговарајућих кандидата, прибавља мишљење министра о одабраном кандидату за директора и замјеника директора, предлаже Влади кандидата за директора и замјеника директора ради именовања, разматра све жалбе на рад директора или замјеника директора, укључујући и жалбе грађана, разматра приспјеле приједлоге Народне скупштине Републике Српске, Владе или министра о разрјешењу директора или замјеника директора, оцјењује цјелокупни рад директора и замјеника директора у случају поновног именовања на функцију.

Директора и замјеника директора именује Влада Републике Српске на период од четири године, на приједлог Независног одбора, по спроведеном конкурсу, са могућношћу поновног избора.

Независни одбор именује Народна скупштина Републике Српске, а састоји се од два стално запослена припадника Министарства унутрашњих послова Републике Српске и пет чланова из реда грађана – угледних стручњака правних, криминалистичких и других друштвених наука, водећи рачуна о националној заступљености.

Независни одбор бира предсједника, потпредсједника и секретара, у складу са Пословником о раду Независног одбора.