Одржана стручна расправа о Нацрту закона о културним добрима

Датум: 
22.12.2021 - 14:00

 Одбор за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине Републике Српске одржао је данас стручну расправу о Нацрту закона о културним добрима, који је Народна скупштина усвојила у првом наставку 19. редовне сједнице, 1. децембра 2021,  и упутила га у стручну расправу у трајању од 30 дана.

На стручној расправи учествовали су помоћник министра за културу Тања Ђаковић, у име предлагача Нацрта закона -  Министарства просвјете и културе Републике Српске, представници Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију, Републичког секретаријата за законодавсто, Републичког секретаријата за вјере и Републичког завода за  заштиту културно-историјског и природног насљеђа.

У расправи су учестовали и представници бројних културних институција Музеја Републике Српске, Архива РС, Музеја савремене умјетности, Спомен-подручја Доња Градина, Археолошког музеја „Римски муниципијум“ Скелани и други који су изнијели своје приједлоге на Нацрт закона за стварање што квалитетнијег законског приједлога овог закона. 

Доношење новог закона о културним добрима произашло је из потребе за побољшањем и унапређењем постојећег нормативног оквира у области заштите и коришћења културних добара, која је утврђена важећим Законом о културним добрима како би се омогућио развој  заштите и очувања материјалних и нематеријалних културних добара, напредак установа заштите у стручном смислу, као и обезбјеђивањем свих неопходних услова за заштиту и сигурност непокретних, покретних и нематеријалних културних добара, која су од општег интереса за Републику Српску.

Непосредан повод за доношење новог закона јесте тежња да се постојећа нормативна рјешења у области заштите културних добара усагласе са међународним и европским стандардима у овој области, нарочито са савременим информационим окружењем које је новина у односу на период када је донесен претходни закон.  

Како је у уводној ријечи рекла Тања Ђаковић један од веома важних разлога за доношење новог закона је потреба да се у законски оквир уведе и дефинише сасвим нов појам, који важећи закон не познаје, а то је „нематеријално културно добро”, као и ради усаглашавања овог закона са Законом о култури и Законом о музејској дјелатности.

Нацрт закона је обухватио и квалитетније дефинисао управљање и коришћење културних добара, евиденцију културних добара, начин финансирања и надзор, те поступак дигитализације у вези са културним добрима.

Овим законским рјешењем дјелатност заштите и коришћења културних добара дефинише се као општи интерес за Републику.

Стручну расправу водио је замјеник предсједника Одбора за образовање, науку, културу и информисање Народне скупштине Републике Српске Далибор Стевић.   

Сви учесници расправе који су изнијели приједлоге у наредним данима ће их у писменој форми доставити Одбору, који ће их потом послати Министарству просвјете и културе како би били размотрени када је ријеч о изради текста Приједлога закона о културним добрима.