Одржане стручне расправе о Нацрту закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности и Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима

Датум: 
04.05.2022 - 13:30

Одбор за финансије и буџет Народне скупштине Републике Српске одржао је данас, у просторијама парламента, стручне расправе о Нацрту закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности и Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима.

Ове нацрте закона Народна скупштина Републике Српске усвојила је 27. априла 2022. године на 21. редовној сједници, уз прихватање закључака Одбора за финансије и буџет о упућивању ових аката у стручну расправу.

Потредсједник Народне скупштине Републике Српске и предсједник Одбора за финансије и буџет Жељка Стојичић истакла је да је Одбор оцијенио да је важно да се одржи расправа како би се о овим нацртима закона изјаснила стручна јавност.

„Очекујемо да добијемо што квалитетније законе у овим областима“, казала је Стојичићева.

Образлажући разлоге за доношење Нацрта закона о измјени и допунама Закона о тржишту хартија од вриједности, помоћник министра финансија у Влади Републике Српске Сњежана Рудић истакла је да су циљеви успостављање превентивног система за спречавање прања новца и финансирања терористичких активности злоупотребом трансакција са виртуелним валутама и депозитарним услугама новчаника.

„Циљ је да се свеобухватно уреди област криптовалута и дигиталне имовине, због чега нам је потребан висок степен експертизе“, казала је она.

Током расправе наглашено је да је у овој области неопходно усклађивање са релевантним правним оквиром Европске уније.

Када је ријеч о Нацрту закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима, истакнуто је да је циљ овог акта афирмисање алтернативних видова финансирања привредних друштава и даљи развој инвестиционих могућности, те стварање повољног пословног амбијента за друштва за управљање инвестиционим фондовима.

Такође, овим нацртом закона наставља се даље усклађивање ове области са законодавством Европске уније.

Стручним расправама присуствовали су представници Министарства финансија Републике Српске, Републичког секретаријата за законодавство, Привредне коморе Републике Српске, Агенције за банкарство Републике Српске, Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, Пензијског резервног фонда Републике Српске, Бањалучке берзе, Уније удружења послодаваца Републике Српске и брокерских кућа.