Одржан састанак Главне радне групе за израду Стратешког плана развоја службе парламента за период 2020-2024. година

Датум: 
19.11.2019 - 15:00

Чланови Главне радне групе Народне скупштине Републике Српске за израду Стратешког плана развоја Службе парламента 2020-2024. године одржали су данас у овалном салону састанак на којем су размотрили нацрт овог документа и утврдили смјернице даљег рада.

Главна радна група, која је формирана одлуком генералног секретара Народне скупштине Републике Српске Небојше Згоњанина, имала је задатак да усвоји календар рада за планирање Стратешког плана развоја Службе парламента и достави га Оперативној радној групи, те да прати његово спровођење и динамику рада.

Задужена је да утврди текст Приједлога стратешког плана развоја Службе Народне скупштине Републике Српске 2020-2024. године и достави га на усвајање генералном секретару.

Чланови Главне радне групе су на састанку, којим је предсједавао замјеник генералног секретара Дубравко Јоргић, анализирали постојеће стање и размотрили правце даљег развоја Службе парламента за период 2020-2024. година.

Истакнуто је да ће на наредним састанцима бити дефинисани стратешки правци и циљеви, те потциљеви, резултати и мјере, као и финансијски оквир за примјену Стратешког плана плана развоја Службе Народне скупштине Републике Српске 2020-2024. година.

Као најважнији циљеви Стратешког плана развоја Службе наведени су унапређење и јачање капацитета Службе, увођење савремених информационих технологија, појачана сарадња Народне скупштине Републике Српске са грађанима и промовисање рада парламента, као и увођење развојне компоненте у рад Службе кроз писање и кандидовање пројеката разним донаторима који би водили ка јачању скупштинских капацитета.

Главну радну групу чине генерални секретар Небојша Згоњанин, замјеник генералног секретара Дубравко Јоргић, помоћници генералног секретара Љиљана Тимотија, Боро Благојевић и Ненад Шукало, руководилац ИТ одсјека Дејан Удовичић, предсједник Синдикалне организације Службе Гордана Ђајић и координатор активности Мирна Стевановић.