Окончана Пета посебна сједница Народне скупштине

Датум: 
08.02.2023 - 21:15

Народна скупштина Републике Српске вечерас је на Петој посебној сједници усвојила девет закона и један нацрт закона.

Усвојени су: Закон о стандардизацији у Републици Српској, Породични закон, Закон о измјенама Закона о ванпарничном поступку, Закон о измјенама и допунама Закона о привредним друштвима, Закон о измјенама и допунама Закона о енергетици, Закон о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске, Закон о измјенама и допунама Закона о пчеларству, Закон о измјени и допуни Закона о обезбјеђењу квалитета у високом образовању Републике Српске и Закон о измјенама и допунама Закона о туризму.

Породичним законом значајно су унапређени породичноправни односи па је тако редефинисан појам ванбрачне заједнице тако да она представља заједницу живота жене и мушкарца (ванбрачних партнера) између којих нема брачних сметњи и која је трајала најмање двије године или краће ако је у њој рођено дијете.

Уведен је нови институт заједничког вршења родитељског права и након развода брака, а који подразумијева да када родитељи не воде заједнички живот, родитељско право врше заједнички ако закључе споразум о заједничком вршењу родитељског права и ако суд процијени да је тај споразум у најбољем интересу дјетета, а нормативно је унапријеђено и одржавање личних односа између дјетета и родитеља са којима не живи и осталих сродника.

Разлози за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о енергетици произилазе из потребе међусобног усклађивања овог закона са законима који уређују различите области енергетике. Наиме, постојећи Закон о енергетици усвојен је 2009. године, а како су поједине области из енергетике (електрична енергија, природни гас, обновљиви извори енергије, енергетска ефикасност) уређене посебним законима, потребно је извршити међусобно усклађивање овог закона са тим посебним законима, стратешким документима из ове области, као и са законом који уређује питање стратешког планирања и управљања развојем Републике Српске.

У образложењу Закона о измјенама и допунама Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске наведено је да се, уважавајући потребу рационалније организације превоза у друмском саобраћају, те уједначавања услова за вршење превоза у друмском саобраћају, нарочито у погледу приступа дјелатности, те усаглашавања са европским смјерницама и уредбама које уређују област превоза у друмском саобраћају, приступило измјенама и допунама постојећег закона, који ће омогућити ефикаснију примјену и чија рјешења ће омогућити органима управе ефикасније управљање у области превоза у друмском саобраћају.

Народна скупштина усвојила је Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске, уз Закључак о упућивању овог нацрта закона на јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 60 дана.

Након изјашњавања о апсолвираним тачкама дневног реда предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић закључио је засједање Пете посебне сједнице.

У уторак, 7. фебруара, првог дана наставка Пете посебне сједнице, на почетку засједања заклетву су положили народни посланици: Боривој Обрадовић (СНСД) умјесто Алена Шеранића, Милица Ловрић (СНСД) умјесто Војина Митровића, Огњен Вукојевић (СНСД) умјесто Драгослава Кабића и Амир Хуртић (Покрет за државу) умјесто Севлида Хуртића.

Зоран Кокановић (СП), који у Народну скупштину улази умјесто Петра Ђокића, положиће заклетву на наредној сједници.