Окончана расправа о свим тачкама дневног реда, Дан за гласање у четрвртак у 10 часова

Датум: 
01.07.2020 - 20:30

Народна скупштина Републике Српске данас је, у другом дијелу 10. редовне сједнице, окончала расправу по свим тачкама дневног реда, а „Дан за гласање“ је сутра (четвртак) у 10 часова.  

Народна скупштина Републике Српске размотрила је данас Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2019. године, те  Извјештај Комисије за концесије Републике Српске о раду и финансијски извјештај за 2019. годину,  Извјештај о раду и извршењу Ребаланса Финансијског плана – Буџета ЈУ Фонд солидарности за дијагностику и лијечење обољења, стања и повреда дјеце у иностранству за период 01.01. – 31.12.2019. године.  Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2019. годину,  Годишњи извјештај о резултатима активности Институције Омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2019. годину, Специјални извјештај Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине о праву на слободу мирног окупљања и Информацију о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2019. године, те о оствареним резултатима у приближавању прописа Републике Српске прописима Европске уније.

Министар финансија Републике Српске Зора Видовић рекла образлажући Консолидовани извјештај о извршењу буџета Српске за прошлу годину  да су приходи и примици планирани буџетом у 2019. години остварени у износу од 3,313 милијарди КМ, што представља 100 одсто у односу на ребаланс буџета, те да су извршене све буџетске обавезе.

"Буџетски приходи у 2019. години остварени су у износу од 2,846 милијарди КМ, што представља 100 одсто у односу на ребалансом буџета планирани износ, а њихову структуру чине приходи од директних пореза у износу од 1,292 милијарде КМ", рекла је Видовићева.

Окончана је расправа и о Нацрту закона о факторингу. Образлажући овај нацрт закона министар финансија Зора Видовић рекла је да је његов циљ повећање наплате потраживања и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција и конкурентности.

 

"Овај закон представља новину у правном систему Републике и његово доношење би требало да допринесе повећању наплате потраживања, као и правне сигурности у пословању уговорних страна, што би утицало на повећање инвестиција и конкурентности уз истовремено смањење задужености привредних субјеката, те јачање конкуренције у финансијском сектору, као и снижавање цијене капитала", рекла је она.

Посланици су данас размотрили и Нацрт закона о управној инспекцији и Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске.

Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске, умјесто дуготрајног затвора, предвиђена казна доживотног затвора.

"Казна доживотног затвора прописује се за кривична дјела тешко убиство, обљуба дјетета млађег од 15 година ако је усљед дјела наступила смрт дјетета, убиство представника највиших органа Републике Српске и најтежи облици кривичних дјела против уставног уређења Републике Српске ако је при извршењу дјела учинилац умишљајно лишио живота једно или више лица", рекао је министар правде Републике Српске Антон Касиповић.

Он је додао да се казна доживотног затвора прописује и за тероризам, узимање талаца, ако је при извршењу кривичног дјела учинилац отето лице с умишљајем убио, те извршење кривичног дјела у саставу криминалног удружења.

Народна скупштина размотрила је и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о кривичном поступку Републике Српске.

У уторак посланици су окончали расправу о Приједлогу Пословника Народне скупштине. Предсједник парламента Недељко Чубриловић рекао је да нови Пословник није усмјерен ни против кога, већ да се доноси како би парламент постао ефикаснији уз учешће и сарадњу свих посланика.

Он је, током посланичке расправе у Народној скупштини о Приједлогу пословника Народне скупштине Српске, навео да ће демократска процедура бити спровођена и када је ријеч о његовом дефинисању, те да сви посланици и посланички клубови имају прилику да парламентарном расправом и предлагањем амандмана дјелују на коначну верзију тог документа.

Посланици су у уторак размотрили Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о заштити животне средине, а у понедјељак увече окончали су распаву о Приједлогу закона о измјенама и допунама Закона о управљању отпадом.

Министар за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске Сребренка Голић рекла је да су одговорности и обавезе у управљању отпадом додатно уређене прецизирањем одредаба које се односе на произвођаче производа. 

Када је ријеч о управљању отпадним пластичним кесама за ношење, уведене су одредбе да је трговац обавезан да пластичне кесе наплаћује на продајном мјесту робе или производа, чиме се жели смањити притисак на животну средину.

Посланици су у понедјељак размотрили Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама и  Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о концесијама којим се уређује намјена средстава прикупљених од концесионе накнаде.

Министар енергетике и рударства Републике Српске Петар Ђокић рекао је  да су разлози за доношење овог закона садржани у потреби потпунијег и прецизнијег прописивања појединих одредаба ради лакшег тумачења и примјене у пракси.   

Образлажући у Народној скупштини Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о шумама, министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске Борис Пашалић рекао је да предложене измјене и допуне Закона о шумама имају за циљ прецизније дефинисање имовине јавног предузећа "Шуме Српске", дефинисање начина чувања шумских дрвних сортимената одузетих у инспекцијском надзору и проширење могућих пословних и организационих облика извођача радова у шумарству.

Пашалић је подсјетио да је Савез општина и градова у досадашњем периоду инсистирао на измјенама закона које су се односиле на начин утрошка средстава које Јавно предузеће шумарства "Шуме Републике Српске" уплаћују јединицама локалне самоуправе на име коришћења шумских ресурса, што је измјенама и допунама прихваћено.