Окончана Четврта редовна сједница Народне скупштине, усвојен Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске

Датум: 
20.07.2023 - 16:00

Народна скупштина Републике Српске данас је на Четвртој редовној сједници усвојила Закон о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске, уз прихваћене амандмане клубова посланика СП и НПС и народног посланика Срђана Тодоровића.

У вези са овим законом, прихваћен је и Закључак Клуба посланика ДЕМОС:

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да, у року од 90 дана, припреми и у скупштинску процедуру упути Нацрт закона о медијима.
  2. Овај закључак ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

 

Усвојена су три нацрта закона: Нацрт закона о електронском новцу, Нацрт закона о измјени и допуни Закона о државним становима на којима не постоји станарско право и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама, уз Закључак о упућивању овог нацрта закона у јавну расправу, која ће бити спроведена у року од 60 дана.

Народна скупштина је примила к знању Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, уз прихваћене закључке клубова посланика СДС и ПДП.

Народна скупштина је примила к знању Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2022. годину.

Усвојени су извјештаји: Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске: a) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2022. годину, б) Извјештај о раду за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године, Извјештаји Агенције за банкарство Републике Српске: а) Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2022 – 31.12.2022. године, б) Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем за период 1. 1. 2022 – 31. 12. 2022. године, Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2022. годину; б) Извјештај о раду за 2022. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године, Извјештај о раду Агенције за високо образовање Републике Српске за 2022. годину, Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба   интереса у органима власти Републике Српске за 2022. годину и Извјештај о раду Комисије за жалбе за 2022. годину.

Народна скупштина је усвојила Информацију Одбора за заштиту животне средине о одржаној Тематској сједници под називом „Активности надлежних институција Републике Српске и БиХ поводом намјере Републике Хрватске да одлаже радиоактивни и нуклеарни отпад на локацији Трговска гора у непосредној близини границе са Републиком Српском и БиХ“.

Усвојена је и Информација о дугу са стањем на дан 31. 12. 2022. године.

Народни посланици су усвојили Одлуку о утврђивању Археолошког подручја Касноантички-рановизантијски град и три ранохришћанске базилике у Бакинцима, Град Лакташи, културним добром од изузетног значаја.

Народна скупштина изабрала је чланове Управног одбора Агенције за банкарство Републике Српске, на период од пет година, а то су: Никица Врањеш из Лакташа, Дејан Кустурић из Бањалуке, Зоран Вујмиловић из Бањалуке, Славица Миликић из Бањалуке и Дејан Гојковић из Бањалуке.

Изабрани су и нови чланови скупштинских радних тијела.

Предсједник Народне скупштине Републике Српске др Ненад Стевандић закључио је рад Четврте редовне сједнице.