Окончана 12. редовна сједница Народне скупштине

Датум: 
06.10.2020 - 20:00

Народна скупштина Републике Српске окончала је 12. редовну сједницу у чијем су првом наставку данас посланици усвојили Годишњи ревизорски извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске за 2020. годину.

Народна скупштина примила је к знању: Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1.1-31. 12. 2019. године и  Специјални извјештај Институције омбудсмaна за људска права БиХ о заступљености конститутивних народа и осталих у институцијама, управним организацијама и регулаторним тијелима БиХ, Федерације БиХ, Републике Српске, Брчко дистрикта БиХ и кантонима Федерације БиХ (према буџетским јединицима), са изузетком полицијско-безбједносних структура.

Посланици су усвојили Информацију о дугу са стањем на дан 31. 12. 2019. године и Информацију о имплементацији Стратегије за сузбијање насиља у породици Републике Српске (2014-2019).

Народна скупштина Републике Српске усвојила је у првом дијелу 12. редовне сједнице, 24. септембра, шест закона, четири нацрта закона, двије одлуке и осам извјештаја о раду институција и агенција Српске.