Окончана 13. редовна сједница - усвојен други ребаланс Буџета и сет закона за растерећење привреде

Датум: 
02.12.2020 - 13:00

Народна скупштина Републике Српске на 13. редовној сједници данас је усвојила други ребаланс  Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку, те Закон о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2020. годину - по хитном поступку и  Извјештај о привременом одступању консолидованог буџетског дефицита од фискалних правила.

По хитном поступку усвојен је и сет закона којим се смањују парафискални намети и оптерећење привреде Републике Српске: Закон о допуни Закона о посебним републичким таксама, Закон о измјенама и допунама Закона о комуналним таксама уз један прихваћени амандман и Закон о измјенама и допунама Закона о административним таксама.

Народна скупштина усвојила је Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак по хитном поступку, којим је прописано да се имовина стечена насљеђем и поклоном ослобађа пореза на доходак од капиталног добитка, те Закон о факторингу уз један усвојени амандман који постаје саставни дио закона.

Усвојен је и Нацрт закона о стицању статуса самосталног умјетника и самосталног стручњака у култури.

Парламент је на 13. редовној сједници усвојио извјештаје по основу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској: Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2019. годину и  Извјештај Фискалног савјета Републике Српске о раду за период 1.1.2019. – 31.12.2019. године.