Окончана 24. посебна сједница: Усвојена Декларација о уставним принципима и четири информације о преносу надлежности са закључцима

Датум: 
10.12.2021 - 20:30

Народна скупштина Републике Српске усвојила је вечерас Декларацију о уставним принципима, те четири информације о преносу надлежности са закључцима.

 

Усвојена је Информација о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

 

            Усвојени су сљедећи закључци у вези са Информацијом о преносу надлежности  са Републике Српске на ниво БиХ:

 

1.         Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ.

 

2.         Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе и друге прописе који ће омогућити несметано функционисање Републике Српске.

 

3.         Закони и други прописи којима је извршен пренос надлежности са Републике Српске на институције БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу закона и других прописа из тачке 2. ових закључака.

 

4.         Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

Закључци су усвојени на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.  

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију о преносу надлежности у области индиректног опорезивања.

 

Усвојени су сљедећи закључци у вези са Информацијом о преносу надлежности у области индиректног опорезивања:

 

1.         Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности у области индиректног опорезивања.

 

2.         Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-1005/03, од 30. октобра 2003. године („Службени гласник Републике Српске“, број 95/03), дала да се надлежност из области индиректног опорезивања у оквиру система пореске политике (члан 68. став 3. тачка 7. Устава Републике Српске) пренесе на Парламентарну скупштину БиХ, како би се омогућило разматрање и усвајање Закона о систему индиректног опорезивања у БиХ.

 

3.         Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-1005/03, од 30. октобра 2003. године („Службени гласник Републике Српске“, број 95/03), дала Влади Републике Српске да може закључити Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине.

 

4.         Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о надлежностима у области индиректног опорезивања између Републике Српске и Федерације Босне и Херцеговине, који су дана 5. децембра 2003. године, у присуству високог представника у Босни и Херцеговини, потписали премијери ентитетских Влада. 

 

5.         Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закон о акцизама Републике Српске.

 

6.         Закон о систему индиректног опорезивања у БиХ, Закон о уплатама на јединствени рачун и расподјели прихода, Закон о Управи за индиректно опорезивање, Закон о поступку индиректног опорезивања, Закон о поступку принудне наплате индиректних пореза, Закон о порезу на додату вриједност и Закон о акцизама у БиХ неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о порезу на додату вриједност у Републици Српској и Закона о акцизама Републике Српске.

 

7.         Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

Закључци су усвојени на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију о правосудним институцијама БиХ.  

 

Усвојени су сљедећи закључци у вези са Информацијом о правосудним институцијама БиХ:

 

  1. Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о правосудним институцијама БиХ .

 

  1. Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност коју је Закључцима Народне скупштине Републике Српске, број 01-165/04, од 25. фебруара 2004. године („Службени гласник Републике Српске“, број 24/04), дала Влади Републике Српске за потписивање Споразума о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ.

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преношењу одређених одговорности ентитета кроз успостављање Високог судског и тужилачког савјета БиХ, који су дана 11. марта 2004. године потписали предсједници влада оба ентитета и 18. марта 2004. године министар правде БиХ. 

 

  1. Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске Закон о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

 

  1. Закон о Високом судском и тужилачком савјету Босне и Херцеговине неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу Закона о Високом судском и тужилачком савјету Републике Српске.

 

  1. Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

 

Закључци су усвојени на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.

Народна скупштина Републике Српске усвојила је Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности.

Усвојени су сљедећи закључци у  вези са Информацијом о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности:

1.         Народна скупштина Републике Српске усваја Информацију о преносу надлежности са Републике Српске на ниво БиХ у области одбране и безбједности.

2.         Народна скупштина Републике Српске повлачи сагласност на Одлуку, број 01-511/05 од 30. августа 2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 82/05) и Одлуку о давању овлашћења Влади Републике Српске да потпише Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ са Владом Федерације БиХ, број 01-824/05 од 28. 12. 2005. године („Службени гласник Републике Српске“, број 117/05).  

3.         Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да повуче сагласност на Споразум о преносу надлежности из области одбране на институције БиХ потписан са Владом Федерације БиХ.  

4.         Народна скупштина Републике Српске задужује Владу Републике Српске да у року до шест мјесеци упути на разматрање и усвајање у Народну скупштину Републике Српске законе из области одбране и безбједности.

5.         Закон о одбрани Босне и Херцеговине, Закон о служби у Оружаним снагама Босне и Херцеговине, Закон о обавјештајно-безбједносној агенцији Босне и Херцеговине и Закон о државној агенцији за истраге и заштиту Босне и Херцеговине неће се примјењивати на територији Републике Српске од дана ступања на снагу законе из области одбране и безбједности.

6.         Ови закључци ступају на снагу наредног дана од дана доношења.

Закључци су усвојени на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.

                  Народна скупштина Републике Српске усвојила је Декларацију о уставним принципима у којој се, између осталог, наводи да су сви закони које је наметао високи представник неуставни, јер нису донесени по предвиђеној процедури од стране Парламентарне скупштине.      

             Декларација је усвојена на приједлог предсједника Републике, Владе Републике Српске, члана Предсједништва БиХ из Републике Српске и клубова посланика СНСД, СП, ДЕМОС, УС, НПС и Посланичке групе НДП.

На сједници су се посланицима обратили српски члан Предсједништва БиХ Милоради Додик, предсједник Републике Српске Жељка Цвијановић, премијер Радован Вишковић и лидери свих парламентарних политичких партијаса сједиштем у Српској.