Окончана 26. посебна сједница: Усвојен Буџет и сет закона о повећању плата

Датум: 
15.12.2021 - 23:45

Народна скупштина Републике Српске на 26. посебној сједници  усвојила је Буџет за 2022. годину у износу од 4,024 милијарде КМ, Закон о извршењу буџета за 2022. годину, Програм економских реформи Републике Српске за период 2022‐2024. године, као и сет закона везаних за повећање плата.    

Усвојени су:  Закон о измјенама и допунама Закона о порезу на доходак - по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о доприносима - по хитном поступку; Закон о измјенама и допунама Закона о раду - по хитном поступку; те Закон о измјенама Закона о платама запослених лица у јавним установама у области здравства Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у јавним службама Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама и допуни Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у области културе Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у органима управе Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у Министарству унутрашњих послова Републике Српске - по хитном поступку; Закон о измјенама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске - по хитном поступку и Закон о измјенама и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској - по хитном поступку.

Посланици су на 26. посебној сједници усвојили још три закона по хитном поступку: Закон о измјенама и допунама Закона о дјечјој заштити, Закон о измјенама Закона о комуналним таксама и Закон о измјени Закона о пољопривредном земљишту.

Усвојене су три одлуке: Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2022. годину, Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2022. годину и Одлука о износу гаранција које може издати Република Српска у 2022. години.