Окончан први наставак Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
23.03.2023 - 14:30

Народна скупштина Републике Српске данас је на Другој редовној сједници усвојила Закон о граду Прњавор – по хитном поступку и Закон о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку.

Усвојени су и Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске, који је упућен у јавну расправу у трајању од 60 дана и Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске.

Народна скупштина усвојила је сљедеће извјештаје: Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину, Извјештаје Фискалног савјета Републике Српске: а) Извјештај о спровођењу Закона о фискаланој одговорности у Републици Српској за 2021. годину; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године, Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године, Извјештаје Агенције за осигурање Републике Српске: а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године; б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. годину и в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године.

Народна скупштина примила је к знању Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости, уз прихваћен Закључак Одбора за политички систем, правосуђе и управу.

На сједници су свечану заклетву положиле новоизабране судије Уставног суда Републике Српске Светлана Брковић и Радомир Лукић.

Друга редовна сједница Народне скупштине требало би да буде настављена у уторак, 28. марта 2023. године, са почетком у 10 часова.

Преостале тачке дневног реда Друге редовне сједнице:

17. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске: а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину; б) Извјештај о раду за 2021. годину; в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

18. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину;

19. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2023. годину;

20. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;

21. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу;

22.Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину;

23. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске: а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године; б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину;

24. а) Извјештај о раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину; б) Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;

25. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године;

26. Избор потпредсједника Народне скупштине Републике Српске;

27. Избор и именовање.