Предсједништво парламента прихватило Информацију о обиљежавању 30 година Народне скупштине

Датум: 
27.12.2021 - 13:30

Предсједништво Народне скупштине Републике Српске прихватило је данас Информацију о реализацији активности обиљежавања 30 година рада Народне скупштине и Правилник о организацији и систематизацији Службе Народне скупштине.

У складу са Законом о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору, сви буџетски корисници били су обавезни да успоставе систем финансијског управљања и контроле - ФУК. С обзиром на то да је Служба Народне скупштине успоставила ФУК, било је неопходно измијенити, односно  допунити Правилник о организацији и систематизацији Службе. Овом измјеном није предвиђено повећање броја запослених, него су унутар унутрашњих организационих јединица извршене прерасподјеле запослених.

Ради прилагођавања систему ФУК досадашњи назив Одсјека за финансијске послове мијења и гласи Одсјек за буџетске и финансијско-рачуноводствене послове.

Такође се успоставља нова организациона јединица - Одсјек за документационе и истраживачке послове како би се у Народној скупштини, у складу са твининг пројектом ЕУ, могао реализовати прелазак на е-парламент.

Предсједиништво се сложило да потпредсједник Народне скупштине Денис Шулић припреми пројекат о обављању студентске праксе у парламенту.

Сједници Предсједништва присуствовали су предсједник Народне скупштине Недељко Чубриловић, потпредсједници Жељка Стојичић, Милан Петковић и Денис Шулић, те генерални секратар Небојша Згоњанин.