Расписан Јавни конкурс за избор Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске

Датум: 
01.03.2021 - 08:30

На основу члана 13. став 2. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 73/08 и 52/14),  члана 58. став (1) алинеја 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ 66/20)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број: 02/4.01-1-011-259-3/21  од 17. фебруара 2021. године,  Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор Комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

Конкурс можете погледати овдје.