Расписан јавни конкурс за избор члана УО РТРС-а из реда осталих

Датум: 
16.09.2019 - 09:45

На основу чланова  56. став 1. тачка 7.  Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 31/11 и 34/17), члана 46. став (2) Закона о Радио-телевизији Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 49/06, 73/08, 42/10, 89/13 и 44/16), члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима („Службени гласник Републике Српске“, број 41/03)  и Одлуке  Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број:02/4.01-1-011-1416-3/19 од 11. септембра  2019. године,  Комисија за избор и именовање  Народне скупштине Републике Српске расписује

Ј А В Н И   К О Н К У Р С

за избор члана Управног одбора Радио-телевизије  Републике Српске

из реда осталих

 

 

Конкурс можете видјети овдје