Расписан Јавни конкурс за избор једног члана Комисије за жалбе

Датум: 
03.04.2023 - 09:45

На основу члана 17. став 3. Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 73/08 и 52/14), члана 58. став (1) алинеја 5. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 66/20)  и Одлуке Комисије за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске, број 02/4.01-1-011-656-7/23  од 29. марта  2023. године, Комисија за избор и именовање Народне скупштине Републике Српске расписује Јавни конкурс за избор једног члана Комисије за жалбе.

Конкурс можете видјети овдје