Расписан јавни позив за подношење захтјева за одобрење присуства сједницама Народне скупштине и скупштинских одбора у 2022. години

Датум: 
18.11.2021 - 09:45

На основу члана 23. став 1. алинеја 14, чл. 47. и 118. ст. 1. и 2. Пословника Народне скупштине Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 66/20), објављује се

ЈАВНИ ПОЗИВ

за додјелу акредитација

 за присуство сједницама Народне скупштине Републике Српске

и сједницама одбора Народне скупштине Републике Српске

у 2022. години

Захтјев за додјелу акредитацијa могу поднијети невладине организације, фондације, синдикати и друга удружења грађана (у даљем тексту: удружења), регистрована у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05).

Основни критеријум за додјелу акредитација је постојање усклађености између регистроване дјелатности подносиоца захтјева за додјелу акредитације и надлежности одбора чијим сједницама се тражи присуство.

Списак свих скупштинских одбора са надлежностима можете погледати на веб-страници Народне скупштине Републике Српске www.narodnaskupstinars.net .

На веб-страници Народне скупштине можете преузети и образац Захтјева за додјелу акредитације, уз који је неопходно приложити извод из регистра или овјерену копију Рјешења о упису у регистар.

Захтјев се може поднијети до 3. децембра 2021. године, до 16 часова, на адресу:          

Народна скупштина Републике Српске

Одсјек за протокол

Трг јасеновачких жртава 1

78000 Бања Лука

Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се разматрати.

Одобравањем присуства сједницама Народне скупштине или сједницама одбора Народна скупштина Републике Српске не преузима никакву финансијску обавезу према удружењима којима ће додијелити акредитацију.

Образац захтјева можете преузети овдје.