Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Девете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
17.05.2024 - 14:00

У оквиру припреме Девете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и Приједлог одлуке који су предвиђени за Девету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о заштити природе;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама  Закона о девизном пословању;
3. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2023. године.

3. Одбор за привреду одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог декларације о противљењу отварању рудника литијума, бора, натријума, стронцијума, калијума и пратеће асоцијације елемената на територији општине Лопаре – грађанска иницијатива;
2. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о порезу на добит – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;
4. Извјештај о раду и финансијски извјештај Комисије за концесије Републике Српске за 2023. годину.

4. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о заштити природе.

5. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о посебном регистру и јавности рада непрофитних организација;
5. Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора;
7. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2023. годину;
8. Годишњи извјештај Високог судског и тужилачког савјета Босне и Херцеговине за 2023. годину;
9. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2023. годину;
10. Информација о одлукама о помиловању у 2023. години;
11. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2023. године.

6. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај о резултатима активности Институције омбудсмана за људска права Босне и Херцеговине за 2023. годину.

7. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у уторак, 21. маја 2024. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о порезу на добит – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске – по хитном поступку;
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима – приједлог др Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине;
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о девизном пословању;
6. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске код Развојне банке Савјета Европе по Пројекту реконструкције, изградње и опремања објеката четири психијатријске установе Републике Српске.

8. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у сриједу, 22. маја 2024. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог декларације о противљењу отварању рудника литијума, бора, натријума, стронцијума, калијума и пратеће асоцијације елемената на територији општине Лопаре – грађанска иницијатива;
2. Приједлог закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о боравишној такси.

9. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у сриједу, 22. маја 2024. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог декларације о противљењу отварању рудника литијума, бора, натријума, стронцијума, калијума и пратеће асоцијације елемената на територији општине Лопаре – грађанска иницијатива;
2. Приједлог закона о заштити природе.

10. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у сриједу, 22. маја 2024. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Годишњи извјештај Омбудсмана за дјецу за 2023. годину.

11. Одбор за безбједност одржаће сједницу у сриједу, 22. маја 2024. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима – по хитном поступку;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о мјерама безбједности у пословању готовим новцем и другим вриједностима – приједлог др Ненада Стевандића, предсједника Народне скупштине;
3. Извјештај о раду Министарства унутрашњих послова Републике Српске за 2023. годину.

12. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у сриједу, 22. маја 2024. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Девете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о боравишној такси.