Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
09.03.2023 - 12:45

У оквиру припреме Друге редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске, биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и обавјештење предвиђени за Другу редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;
2. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу.

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 1. 1 – 30. 6. 2022. године;
2. Извјештај Комитета за координацију надзора финансијског сектора Републике Српске за 2021. годину;
3. Извјештаји Фискалног савјета Републике Српске:
        а) Извјештај о спровођењу Закона о фискалној одговорности у Републици Српској за 2021. годину;
        б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
4. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2021. годину, са извјештајем независног спољног ревизора;
5. Извјештај о стању у банкарском систему Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године и Извјештај о пословању и резултатима рада са финансијским извјештајем Агенције за банкарство Републике Српске за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
6. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:
       а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
       б) Извјештај о раду за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
       в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
7. Извјештаји Комисије за хартије од вриједности Републике Српске:
        а) Извјештај о стању на тржишту хартија од вриједности за 2021. годину;
        б) Извјештај о раду за 2021. годину;
        в) Извјештај о финансијском пословању за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
8. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2021. годину;
9. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:
        а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. годинe;

4. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину;
2. Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;
3. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу.

5. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о Фонду за развој и запошљавање Републике Српске – по хитном поступку;
3. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2021. годину.

6. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;
2. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2023. годину;
3. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године.

7. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о посебном регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце – по хитном поступку;
2. Приједлог Закона о граду Прњавор – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку;
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске;
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о извршењу кривичних и прекршајних санкција Републике Српске;
6. Обавјештење о неким појавама од интереса за остваривање уставности и законитости;
7. Извјештај о раду Правобранилаштва Републике Српске 1. 1. 2021 – 31. 12. 2021. године;
8. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу;
9. Извјештај o раду Републичке комисије за утврђивање сукоба интереса у органима власти Републике Српске за 2021. годину;
10. Извјештај о раду Комисије за жалбе за период 1. 1 – 31. 12. 2021. годинe;
11. Информација о обавезама које за Босну и Херцеговину и Републику Српску проистичу из процеса придруживања Европској унији са прегледом мјера и активности реализованих током 2022. године.

8. Одбор за ревизију одржаће сједницу у понедјељак, 13. марта 2023. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:
        а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
        б) Годишњи ревизорски извјештај за 2022. годину.

9. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 14. марта 2023. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Закона о граду Прњавор – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјени и допунама Закона о територијалној организацији Републике Српске – по хитном поступку.

10. Одбор за представке, приједлоге и друштвени надзор одржаће сједницу у уторак, 14. марта 2023. године у 9  часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 51).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Друге редовне сједнице, а који је  у надлежности Одбора:

1. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу – Право дјетета које се налази у стању социјалне потребе на смјештај у установу.

11. Комисија за избор и именовање одржаће сједницу у уторак, 14. марта 2023. године у 9.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).