Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Осме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
07.03.2024 - 14:00

У оквиру припреме Осме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Осму редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за ревизију одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Лутрије Републике Српске а. д. Бања Лука за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
2. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавног предузећа шумарства „Шуме Републике Српске“ а. д. Соколац за период 1. 1 – 31. 12. 2020. године;
3. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Требиње за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
4. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Универзитетска болница Фоча за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
5. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Болница Градишка за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године;
6. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља „Васо Пелагић“ Чајниче за период 1. 1 – 31. 12. 2021. године;
7. Извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Јавне здравствене установе Дом здравља Сребреница за период 1. 1 – 31. 12. 2022. године.

3. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Агенцији за високо образовање Републике Српске – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о очувању културног и историјског насљеђа светог манастира Хиландар – приједлог предсједника Републике;
3. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“.

4. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о самосталним предузетницима.

5. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 15.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о самосталним предузетницима;
2. Приједлог буџета Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2024. годину.

6. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку – по хитном поступку;
3. Нацрт закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре;
4. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“.

7. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о парничном поступку – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о ванпарничном поступку – по хитном поступку.

8. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 11. марта 2024. године у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а. д. Бања Лука и фондова за 2022. годину са Извјештајем независног спољног ревизора.

9. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 12. марта 2024. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о самосталним предузетницима;
2. Нацрт закона о припајању дијела Града Зворник Општини Лопаре.

10. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у уторак, 12. марта 2024. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о Агенцији за високо образовање Републике Српске – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Породичног закона – по хитном поступку;
3. Посебан извјештај Омбудсмана за дјецу „Вршњачко насиље у васпитно-образовним установама“.

11. Одбор за безбједност одржаће сједницу у уторак, 12. марта 2024. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Осме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог програма рада Народне скупштине Републике Српске за 2024. годину.