Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Пете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
21.09.2023 - 13:30

У оквиру припреме Пете редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Пету редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
3. Приједлог програма фискалне консолидације за период од 2024. до 2026. године;
4. Извјештај Комитета за координацију надзора Финансијског сектора Републике Српске за 2022. годину;
5. Извјештаји Агенције за осигурање Републике Српске:
а) Извјештај о стању сектора осигурања у Републици Српској за период од 1. 1. 2022. до  31. 12. 2022. године;
б) Извјештај о раду за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године;
в) Извјештај о финансијском пословању за период од 1. 1. 2022. до 31. 12. 2022. године;
6. Извјештај о раду и пословању Гарантног фонда Републике Српске а. д. Бања Лука за 2022. годину;
7. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:
а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године.

3. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који je у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству.

4. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:
1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности – по хитном поступку;
2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају.

5. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
3. Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;
4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
5. Извјештај о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске за 2022. годину.

6. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске.

7. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 25. септембра 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о Фонду солидарности Републике Српске – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске;
5. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о премјеру и катастру Републике Српске;
6. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о прекршајима Републике Српске.

8. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 26. септембра 2023. године у 8.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о непокретној имовини која се користи за функционисање јавне власти – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама Закона о републичкој управи – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о допуни Закона о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске;
4. Приједлог одлуке о степену развијености јединица локалне самоуправе у Републици Српској за 2024. годину.

9. Одбор за безбједност одржаће сједницу у уторак, 26. септембра 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Нацрт закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;
2. Извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске:
а) Извјештај о проведеној финансијској ревизији Консолидованог годишњег финансијског извјештаја за кориснике буџета Републике Српске за период од 1. 1. до 31. 12. 2022. године.

10. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у уторак, 26. септембра 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Пете редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о апотекарској дјелатности – по хитном поступку.