Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Седме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
17.10.2019 - 13:45

У оквиру припреме Седме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржати по сљедећем редосљеду, и то:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак 21. октобра 2019. године у 12.30 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона који су предвиђени за Седму редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити;
 2. Приједлог стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године);
 3. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.).

 

3. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године у 13.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 4. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године.

 

4. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године, са почетком у 14.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 6.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

5. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године у 14.00 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице , а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Извјештај о анализи и плану активности по питању тражења несталих, истраживању и процесуирању ратних злочина;
 3. Годишњи извјештај Виског судског и тужилачког савјета за 2018. годину.

 

6. Административна комисија, одржаће своју сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 50.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Комисије:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

7. Одбор за трговину и туризам, одржаће своју сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 51.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 3. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године;
 4. Консолидовани извјештај о извршењу Буџета Републике Српске за период 01.01. – 30.06.2019. године;
 5. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Министарства трговине и туризма Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године.

 

8. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године, са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла.

 

9. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу, одржаће своју сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 15.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од пожара;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла;
 4. Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 5. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.).

 

10. Одбор за здравство, рад и социјалну заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 16.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о здравственом осигурању;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 4. Нацрт закона о заштити менталног здравља;
 5. Нацрт закона о лијечењу неплодности поступцима биомедицински потпомогнуте оплодње;
 6. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити;
 7. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 8. Приједлог стратегије за унапређење сексуалног и репродуктивног здравља у Републици Српској (2019-2029. године);
 9. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.);
 10. Нацрт стратегије развоја менталног здравља у Републици Српској за период 2019-2029. године;
 11. Извјештај о проведеној финансијској ревизији Фонда здравственог осигурања Републике Српске за период 01.01. – 31.12.2018. године.

 

11. Одбор за једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 16.30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 3.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 2. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити.

 

12. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања, одржаће сједницу у понедјељак, 21. октобра 2019. године са почетком у 17.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о измјенама Закона о извршењу Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 4. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године.

 

13. Одбор за заштиту животне средине одржаће сједницу у уторак, 22. октобра 2019. године са почетком у 09.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 5.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од пожара;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона o нуспроизводима животињског поријекла.

 

14. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 22. октобра 2019. године са почетком у 09.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске, сала 4.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку.

 

15. Одбор за привреду одржаће сједницу у уторак, 22. октобра 2019. године са почетком у 09.00 часова,  у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

 1. Приједлог ребаланса Буџета Републике Српске за 2019. годину - по хитном поступку;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености;
 3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о инвестиционим фондовима;
 4. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима;
 5. Приједлог стратегије инфраструктуре квалитета производа и услуга у Републици Српској за период 2019-2023. године.

 

16. Одбор за безбједност одржаће сједницу у уторак, 22. октобра 2019. године са почетком у 09.15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске.

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од пожарa.

 

17. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 22. октобра 2019. године, са почетком у 08,30 часова у просторијама Народне скупштине Републике Српске (сала 3).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјал из дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

 1. Приједлог закона о заштити од пожара;
 2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о социјалној заштити;
 3. Приједлог стратегије за унапређење и развој волонтирања у Републици Српској (2019-2023.).