Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Седме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
07.12.2023 - 15:15

У оквиру припреме Седме редовне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице oдбора Народне скупштине Републике Српске биће одржане овим редослиједом:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 12 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати приједлози и нацрти закона и приједлози одлука који су предвиђени за Седму редовну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за ревизију одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку.

3. Одбор за безбједност одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 13 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској.

4. Одбор за борачко-инвалидску заштиту одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку.

5. Одбор за образовање, науку, културу и информисање одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 14 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
4. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
5. Извјештаји ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”:
а)Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2019. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
б) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2020. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
в) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2021. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”;
г) Извјештај о раду ЈП „Радио-телевизије Републике Српске” за 2022. годину и Извјештај о ревизији финансијског пословања ЈП „Радио-телевизије Републике Српске”.

6. Одбор за европске интеграције и регионалну сарадњу одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о електронском новцу;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
4. Нацрт закона о ловству.

7. Одбор за привреду одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година – по хитном поступку;
2. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
3. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години;
4. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
5. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
6. Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања – по хитном поступку;
7. Пријелог закона о измјени Закона о раду – по хитном поступку;
8. Приједлог закона о производњи наоружања и војне опреме у Републици Српској;
9. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају;
10. Нацрт закона о измјенамa и допунама Закона о геолошким истраживањима.

8. Одбор за пољопривреду, шумарство и водопривреду  одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 15 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона  допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;
4. Нацрт закона о ловству.

9. Одбор за политички систем, правосуђе и управу одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година – по хитном поступку;
2. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
3. Нацрт закона о имунитету Републике Српске – приједлог народних посланика;
4. Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;
5. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о посебном режиму извршења казне затвора.

10. Одбор једнаких могућности одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 16 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености – по хитном поступку.

11. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 16,30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о извршењу буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
3. Приједлог одлуке о дугорочном задуживању Републике Српске за 2024. годину;
4. Приједлог одлуке о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2024. годину;
5. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2024. години;
6. Приједлог закона о допунама Закона о порезу на доходак – по хитном поступку;
7. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку;
8. Приједлог закона о измјени Закона о отпису потраживања – по хитном поступку;
9. Приједлог закона о измјени Закона о платама запослених у области културе Републике Српске – по хитном поступку;
10. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у области високог образовања и студентског стандарда Републике Српске – по хитном поступку;
11. Приједлог закона о измјенама Закона о платама запослених у основним и средњим школама и ђачким домовима у Републици Српској – по хитном поступку;
12. Приједлог закона о електронском новцу;
13. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о обавезним осигурањима у саобраћају.

12. Административна комисија одржаће сједницу у понедјељак, 11. децембра 2023. године у 16,30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку.

13. Одбор за локалну самоуправу одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2023. године у 08,30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 6).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о пољопривредним задругама;
3. Нацрт закона о референдуму и грађанској иницијативи – приједлог народних посланика;
4. Нацрт закона о измјенамa и допунама Закона о геолошким истраживањима.

14. Одбор за питања дјеце, младих и спорта одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2023. године у 08,30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 5).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реформи Републике Српске за период 2024-2026. година – по хитном поступку;
2. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити – по хитном поступку.

15. Одбор за праћење стања у области пензијско-инвалидског осигурања одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2023. године у 08,30 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
2. Приједлог закона о допунама Закона о доприносима – по хитном поступку.

16. Одбор за здравство, рад и социјалну политику одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Мала сала).

На сједници ће се разматрати материјали из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености – по хитном поступку;
2. Пријелог закона о измјени Закона о раду – по хитном поступку;
3. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о дјечијој заштити – по хитном поступку.

17. Одбор за заштиту права избјеглица, расељених лица и повратника одржаће сједницу у уторак, 12. децембра 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 3).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог Програма економских реферми Републике Српске за период 2024-2026. године – по хитном поступку;
2. Приједлог буџета Републике Српске за 2024. годину – по хитном поступку;
3. Нацрт закона о измјенама и допунама Закона о геолошким истраживањима.

18. Одбор за трговину и туризам одржаће сједницу у сриједу, 13. децембра 2023. године у 9 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Сала 4).

На сједници ће се разматрати материјал из приједлога дневног реда Седме редовне сједнице, а који је у надлежности Одбора:

1. Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о угоститељству.