Распоред сједница скупштинских одбора за припрему Четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске

Датум: 
11.07.2019 - 15:00

У оквиру припреме Четврте посебне сједнице Народне скупштине Републике Српске, сједнице скупштинских одбора биће одржане по сљедећем редосљеду, и то:

1. Законодавни одбор одржаће сједницу у уторак, 16. јула 2019. године у 10.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Овални салон).

На сједници ће се разматрати материјали који су предвиђени за Четврту посебну сједницу Народне скупштине Републике Српске.

2. Одбор за финансије и буџет одржаће сједницу у уторак, 16. јула 2019. године у 10.00 часова, у просторијама Народне скупштине Републике Српске (Црвени салон).

На сједници ће се разматрати сљедећи материјали из дневног реда Четврте посебне сједнице, а који су у надлежности Одбора:

1. Приједлог одлуке о прихватању задужења Републике Српске према Европској банци за обнову и развој за финансирање Пројекта Коридор Vc –обилазница Добој;

2. Приједлог одлуке о износу гаранција које може издати Република Српска у 2019. години.